Archiwum aktualności rok 2005
13.12.2005

Informacja TDT -  terminy egzaminów kwalifikacyjnych

 więcej...
12.12.2005

Prawo. Rozporządzenie MI  w sprawie homologacji typu  pojazdów samochodowych i przyczep  (Dz. U. nr 238 z dn. 06.12.05 r.  poz. 2010 )

więcej...
12.12.2005

Prawo. Rozporządzenie MI  w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep  (Dz. U. nr 237 z dn. 06.12.05 r.  poz. 2009 )

więcej...
05.12.2005

w sprzedaży załącznik do Dziennika Ustaw nr 5 z 2004 r. (homologacja pojazdów)

 więcej...
01.12.2005

W sprzedaży Dzienniki Ustaw dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów

 więcej...
28.11.2005

Informacja dotycząca prowadzenia rejestru badań technicznych

 więcej...
25.11.2005

Informacja MF dotycząca opodatkowania dodatków promocyjnych

 więcej...
25.11.2005

Informacja MF dotycząca odliczeń podatku VAT

 więcej...
25.11.2005

Informacja MF dotycząca wydatków poniesionych w związku z ubieganiem się o dotację z funduszy unijnych

 więcej...
25.11.2005

Informacja MF dotycząca kosztów uzyskania przychodów

 więcej...
25.11.2005

Informacja MF dotycząca darowizn i odpisów amortyzacyjnych

 więcej...
25.11.2005

Informacja MF dotycząca obniżenia podatku akcyzowego

 więcej...
25.11.2005

Informacja MF dotycząca odliczeń podatku VAT (zakup paliwa)

 więcej...
15.11.2005

Informacja dotycząca przekazywania danych z SKP do CEPiK

 więcej...
15.11.2005

Informacja TDT - egzaminy - dodatkowe terminy

 więcej...
09.11.2005

Nowość!!! Europejska Umowa ADR uwzględniająca zmiany w załącznikach A iB 

więcej...
09.11.2005

Nowość!!! Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polskie, Biuletyny Zamówień, Przegląd Legislacyjny

 więcej...
03.11.2005

Prawo. Rozporządzenie MI zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów  (Dz. U. nr 219 z dn. 31.10.05 r.  poz. 1869 )

więcej...
02.11.2005

Informacja dotycząca przekazywania danych z SKP do CEPiK

 więcej...
28.10.2005

Nowość!!! Autodata w wersji elektronicznej na CD (dane dla pojazdów osobowych i dostawczych z lat 1959 -2005)

więcej...
27.10.2005

Nowość!!! Czyściwa Secalim oraz Saga i Katrin

 
24.10.2005

Prawo. Rozporządzenia z dnia 28 i 29 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko i w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. (Dz. U. nr 201)

więcej...
22.10.2005

Omówienie art. 3 ustawy z 2005  (Dz. U. Nr 180 poz. 1497) - numer silnika

więcej...
13.10.2005

Komunikat Transportowego Dozoru Technicznego

więcej...
03.10.2005

Informacja w sprawie numeru silnika

więcej...
26.09.2005

Prawo. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. nr 180)

więcej...
06.09.2005

Informacja o podatku VAT

więcej...
06.09.2005

Prawo. Rozporządzenie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów. (Dz. U. nr 162)

więcej...
01.09.2005

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych wyznaczonych przez TDT

więcej...
01.09.2005
Emisja substancji zanieczyszczających z pojazdów wg Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) oraz równoważnych Dyrektyw Unii Europejskiej (UE)  Źródło: MI
więcej...
01.09.2005

Prawo. Rozporządzenia w sprawie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach i w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. (Dz. U. nr 155)

więcej...
12.08.2005

Prawo. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. nr 151)

więcej...
09.08.2005

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury nr 6 z dn. 19.05.2005 r.
Zarządzenia............poz. 31
Decyzja...................poz. 34
Obwieszczenia........poz. 35,   poz. 36

 
08.08.2005

Prawo. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. (Dz. U. nr 139)

więcej...
08.08.2005

Prawo. Rozporządzenie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. (Dz. U. nr 133)

więcej...
18.07.2005
Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w sprawie powstania obowiązku w podatku od środków transportowych (data pierwszej rejestracji w Polsce)
więcej...
18.07.2005

Informacja dotycząca  diet z tytułu podróży służbowych wypłaconych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy......

więcej...
18.07.2005

Informacja dotycząca  ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu paliwa do samochodów ciężarowych.......

więcej...
18.07.2005

Informacja dotycząca symboli PKWiU na fakturach VAT

więcej...
13.07.2005 Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium dla diagnostów w dniach 25-26 sierpień 2005 r. organizowanym w Bystre koło Baligrodu około 15 km od Soliny. Możliwa będzie konsultacja dla stacji pracujących na naszym oprogramowaniu. Kontakt z organizatorem: SITK 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 31
tel. 0-13 432-30-12 lub 0-695 626 810
 
12.07.2005

Prawo. Rozporządzenia w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego i w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. nr 116)

więcej...
27.06.2005 Prawo. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Rozporządzenie MI w sprawie wysokości opłat za świadectwo homologacji.  więcej...
23.06.2005 Tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym  więcej...
20.06.2005 Szczególne uprawnienie dla stacji kontroli pojazdów  więcej...
18.06.2005 Dziennik Urzędowy z 2004 r. MI Nr 9 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity  więcej...
15.06.2005 Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców i w sprawie opłaty ewidencyjnej
(Dz. U. Nr 103, poz. 870 i 871 z dnia 13 czerwca 2005 r.)
 więcej...
08.06.2005 Nowa oferta. Myjka dla małych firm  więcej...
31.05.2005 Uwaga!!! możliwy jest bezpłatny kontakt z naszą firmą. Wszystkie koszty takiego połączenia wynoszą 0 zł  więcej...
26.05.2005
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w pytaniach i odpowiedziach
 więcej...
25.05.2005 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756 z dnia 23 maja 2005 r.)  więcej...
24.05.2005 Odpowiedzi na zapytania podatników  więcej...
23.05.2005 KOMUNIKAT - terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla diagnostów  więcej...
12.05.2005 Zamierzasz  wybudować lub zmodernizować stację kontroli pojazdów - skorzystaj z dotacji z Unii Europejskiej  więcej...
09.05.2005 Rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
(Dz. U. Nr 77, poz. 675 z dnia 04 maja 2005 r.)
 więcej...
09.05.2005 Pytania i odpowiedzi dotyczące odmowy udostępnienia danych osobowych przez policję........  więcej...
26.04.2005 Rozporządzenie MI w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
(Dz. U. Nr 62, poz. 554 z dnia 18 kwietnia 2005 r.)
 więcej...
05.04.2005 Uwaga!!! Zmiana konta dla wpłat "CEPiK"  więcej...
04.04.2005 Odpowiedź na interpelację nr 9198 w sprawie wydania rozporządzenia umożliwiającego pracę taksówkarzowi po zmianie samochodu na podstawie tymczasowego dowodu rejestracyjnego  więcej...
29.03.2005 Autodata 2005 już w sprzedaży:
Dane diagnostyczne - benzyna 2005 cena 260 zł
Dane diagnostyczne - diesel 2005 cena 260 zł
Geometria kół samochodowych 2005 cena 160 zł
Karoserie-podwozia-wymiary 2001 cena 250 zł

 więcej...
10.03.2005 Interpelacja nr 9285 w sprawie wdrażania systemu "Pojazd".  więcej...
10.03.2005 Odpowiedź na interpelację nr 9211 w sprawie zamierzeń Ministerstwa Finansów zastąpienia dotychczasowego podatku akcyzowego od sprowadzanych używanych samochodów osobowych nowym podatkiem  więcej...
10.03.2005 Odpowiedź na interpelację nr 9161 w sprawie pobierania podatku akcyzowego od samochodów używanych, sprowadzonych do kraju po 1 maja 2004 r.  więcej...
09.03.2005 Odpowiedź na interpelację nr 9085 w sprawie podatku akcyzowego na samochody używane sprowadzone z zagranicy, nabywane wewnątrz Wspólnoty  więcej...
09.03.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8998 w sprawie problemów dotyczących wyrejestrowywania pojazdów samochodowych  więcej...
18.02.2005 Rozporządzenie z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 30 poz. 253 z dn. 18 lutego 2005 r.)  więcej...
16.02.2005 Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z dnia 1 maja 2004 r.)
 więcej...
15.02.2005 Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów  więcej...
15.02.2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  więcej...
08.02.2005 Odpowiedź na interpelację nr 9006 w sprawie postępowania urzędów celnych wobec obywateli Unii Europejskiej zainteresowanych wykonywaniem napraw powypadkowych swoich samochodów na terenie Polski  więcej...
08.02.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8918 w sprawie interpretacji art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług  więcej...
07.02.2005 Odpowiedź z MF w sprawie ewidencji, amortyzacji i zakupu podzespołu komputerowego  więcej...
07.02.2005 Odpowiedź z MF w sprawie nazw skróconych na fakturze VAT.  więcej...
04.02.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8906 w sprawie obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług przez wystawcę faktury przed otrzymaniem zapłaty za sprzedane towary lub usługi  więcej...
04.02.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8871 w sprawie interpretacji definicji podróży służbowej w związku z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  więcej...
22.01.2005 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8864 w sprawie nieprawidłowości w Instytucie Transportu Samochodowego  więcej...
22.01.2005 Interpelacja nr 8864 do ministra infrastruktury w sprawie nieprawidłowości w Instytucie Transportu Samochodowego  więcej...
20.01.2005 W razie kontroli może pomóc tylko sąd...........orzecznictwo NSA  więcej...
19.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8831w sprawie poważnych niejasności w przepisach o opodatkowaniu działalności ubezpieczeniowej, skutkujących niekorzystnymi dla ubezpieczonych zasadami likwidacji przez towarzystwa ubezpieczeniowe tzw. całkowitych szkód komunikacyjnych  więcej...
18.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8812 w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu umożliwienia szkołom o odpowiednim profilu zawodowym kontynuacji prowadzenia badań technicznych pojazdów  więcej...
18.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8730 w sprawie wyłączenia szkół prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców z rygorów ustawy o działalności gospodarczej  więcej...
17.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8687w sprawie utrzymania stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców działających przy szkołach samochodowych i rolniczych  więcej...
10.01.2005 Informacja dotycząca czasowego wycofania pojazdu z ruchu  więcej...
07.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8652 w sprawie utrzymywania niekorzystnych zasad rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych przez ubezpieczycieli  więcej...
07.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8614 w sprawie wysokości limitu wartości nieodpłatnego przekazywania małych prezentów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług  więcej...
07.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8589 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wydawania tymczasowych tablic rejestracyjnych  więcej...
07.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8610 w sprawie opodatkowania umowy komisu podatkiem od towarów i usług  więcej...
07.01.2005 Odpowiedź na interpelację nr 8583 w sprawie interpretacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych  więcej...

04.01.2005

Nowe rozporządzenia dotyczące "Praw jazdy" i czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

 więcej... 

 

Archiwum:  2007  2006  2005  2004  2003  2002