Interpelacja nr 9285 do ministra infrastruktury.

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

w sprawie wdrażania systemu "Pojazd".


   Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oprócz prowadzonych prac przy budowie nowego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK, podjęły również działania zmierzające do tego, by w okresie przejściowym, tzn. w okresie poprzedzającym uruchomienie w pełni funkcjonującego systemu teleinformatycznego CEPiK, został wdrożony system ˝przejściowy˝. Ta aplikacja obsługiwała lokalną bazę danych i zapewniała obsługę procesu rejestracji i ewidencji pojazdów, a także personalizację dowodów rejestracyjnych.

   Ze względu na potrzebę szybkiego wdrożenia systemu ˝Pojazd˝ odpowiednie organy miały rozpocząć prace przygotowawcze do jego sprawnego działania, a starosta wyznaczyć osobę koordynującą prace.

   Tymczasem wdrażanie systemu ˝Pojazd˝ zaplanowano w najgorszym z możliwych terminów, ponieważ szkolenie użytkowników i instalacje odbywały się w lipcu, sierpniu i wrześniu, czyli w okresie wakacji i dużego sezonowego wzrostu liczby interesantów w punktach rejestracji. Dodatkowym utrudnieniem było zniesienie barier celnych z Unii Europejskiej, co spowodowało bardzo duży import samochodów używanych, które przecież należało w Polsce zarejestrować. Zapytuję zatem Pana Ministra:

   1. Powyższe fakty były łatwe do przewidzenia. Dlaczego zatem rozpoczęto prace nad systemem i jego wdrażaniem w takim terminie?

   2. Dlaczego przyszli użytkownicy systemu ˝Pojazd˝ szkoleni byli na niedziałającej wersji programu, przez co nie mogli sprawdzić wielu funkcji? Skąd zatem i w jaki sposób mieli wykryć, że przejściowy system np. nie zapewnia tworzenia zestawień zbiorczych, które starosta jest zobowiązany tworzyć przykładowo dla urzędów skarbowych bądź urzędów statystycznych? Dlaczego system nie umożliwiał wyszukiwania zaawansowanego na potrzeby Policji?

   3. Minister Infrastruktury wydał w dniu 4 maja 2004 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 110/2004, poz. 1169, z dnia 13 maja 2004 r.). Rozporządzenie to ukazało się w Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2004 r., dotyczyło terminu obowiązywania nowych dowodów rejestracyjnych okresowych do 1 października 2004 r. Dlaczego prace nad wdrożeniem systemu rozpoczęto w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych przed tą datą i w jakim trybie wyłoniono wykonawcę systemu? Skąd PWPW wiedziała, że zostanie wybrana do wykonania tego zlecenia, skoro rozporządzenie jeszcze nie zostało opublikowane?

   4. W trakcie wdrażania systemu doszło do sytuacji, w której system ˝Pojazd˝ jeszcze nie zasilał systemu CEPiK danymi, a dotychczasowe systemy już nie działały. Skąd więc Policja, ABW, służby skarbowe, urzędy celne, komornicy mieli czerpać dokładne informacje nt. pojazdów? Dlaczego dopuszczono do sytuacji, w której przez jakiś czas dane możliwe do wyciągnięcia z systemu były nieaktualne (sprzed miesiąca lub dwóch)?

   5. Czy ktoś koordynował prace nad całością systemu w sytuacji, w której w procesie przenoszenia danych brało udział kilkadziesiąt różnych firm będących autorami dotychczas działających systemów? Czy ktoś systematycznie sprawdzał zgodność danych po ich przeniesieniu z innych systemów do systemu ˝Pojazd˝ i jakie są tego rezultaty?

   6. System ˝Pojazd˝ nie uwzględniał w ogóle danych historycznych, nie zostały też one przeniesione ze starych systemów. Dlaczego zatem od razu program nie zawierał odpowiedniego modulu, tylko potrzebne były dodatkowe ustalenia w tej kwestii w późniejszym terminie?

   7. Szereg pytań rodzi się także z analizy wydatków poniesionych na budowę systemu ˝Pojazd˝. Przykładowo: czy do pracy systemu konieczne i niezbędne są np. monitory ciekłokrystaliczne, które kosztują przeciętnie 50-70% więcej niż zwykłe monitory?

   8. W starostwach zakupiono drogie drukarki do wydruku dowodów rejestracyjnych. Pytanie: w jakim celu, skoro zgodnie z par. 1 ust. 1 porozumienia pomiędzy MSWiA a MI dowody rejestracyjne mają być drukowane centralnie? Nadmienię również, że do druku pozwoleń tymczasowych te drukarki się nie nadają.

   9. W jakim celu zakupiono UPS-y dla drukarek?

   10. Ile kosztowała budowa sieci LAN dla całego systemu i jak to się miało do aktualnej wówczas ceny podobnych usług dostępnych na rynku?

   Poseł Jan Rokita

   Kraków, dnia 31 stycznia 2005 r.