Archiwum aktualności 2004 r.

30.12.2004

Oferta bezpłatnej prezentacji Waszej Stacji na witrynie internetowej - www.stacja.com.pl - poświęconej stacjom kontroli pojazdów w całym kraju - oferta dla użytkowników programu SKP 2002   

 więcej... 

29.12.2004

Rozporządzenie  z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

 więcej...

28.12.2004

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 8431 w sprawie stosowania praktyk monopolistycznych przez zakłady ubezpieczeniowe w stosunku do zakładów naprawczych wykonujących naprawy powypadkowe pojazdów samochodowych

 więcej... 

16.12.2004

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zmiany od 01.01.2005r.

 więcej...
15.12.2004

Rozporządzenie MGiP z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki pojazdów

 więcej...
09.12.2004
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Regulaminu Nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiącego załącznik do Porozumienia dotyczącego jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach.........
 więcej...
08.12.2004
Tekst jednolity RMI z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Dz. U. nr 227 poz. 2250 z późniejszymi zmianami (bez załączników).
 więcej...
08.12.2004 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowych norm prawnych informuję,  że w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy wykonujemy badanie techniczne...........  więcej...
07.12.2004 Informacja dotycząca wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych  więcej...
25.11.2004 Rozporządzenie MI zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.  więcej...
22.11.2004 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

 więcej... 

19.11.2004 Wypowiedzenie umowy z PWPW na serwisowanie systemu teleinformatycznego do produkcji dowodów osobistych i paszportów

 więcej... 

18.11.2004 Aktualizacja programu SKP 2002

 więcej... 

16.11.2004
Monopol na prawa jazdy .....
Pół miliona złotych rocznie za wadliwy system komputerowy? Na oprogramowaniu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego zarabia Instytutu Transportu Samochodowego i prywatna firma jego pracownika.
 więcej...
09.11.2004 Rozporządzenie  w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki 'SAM" z warunkami technicznymi.  więcej...
08.11.2004 Najnowsze aktualizacje programu SKP 2002 i FisVAKT zawierające sugerowane poprawki, udoskonalenia oraz opis problemów mogących wystąpić podczas instalacji najnowszej wersji.

 więcej... 

28.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 8022 w sprawie niejasnych i niekorzystnych dla konsumentów warunków umów ubezpieczeń komunikacyjnych  więcej...
28.10.2004
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 8013 w sprawie kontrowersji w zakresie zgodności z prawem unijnym podatku akcyzowego na używane samochody sprowadzane z zagranicy

 więcej... 

28.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów  na interpelację nr 7847 w sprawie utrudnień w odliczaniu podatku VAT zawartego w cenie paliw silnikowych przez posiadaczy samochodów ciężarowych zakupionych na rynku wtórnym  więcej...
26.10.2004
Wraz z początkiem nowego roku stacje kontroli przeżyły olbrzymie zamieszanie związane z wprowadzeniem nowych aktów prawnych, a co za tym idzie nowych druków zaświadczeń, procedur (np. opłaty ewidencyjne) itd.

 więcej... 

26.10.2004 Nowy cennik opłat za badania techniczne pojazdów dla programu SKP 2002  więcej...
18.10.2004 Rozporządzenie z dnia 1 października 2004 r. (Dz. U. nr 223 z dn. 14.10.2004 r.)w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

 więcej... 

18.10.2004 Dz. U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14.10.2004 r.) w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29.10.2004 r.)  więcej...
06.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 7842 w sprawie rozliczania podatku naliczonego od paliwa zużywanego przez stare samochody ciężarowe nieposiadające homologacji

 więcej... 

06.10.2004 Odpowiedź nr 2 podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 7770 w sprawie wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym zmian w rozporządzeniach dotyczących opłat za rejestrację i przegląd techniczny samochodów sprowadzanych z państw członków Unii Europejskiej  więcej...
06.10.2004 Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na interpelację nr 7770 w sprawie wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym zmian w rozporządzeniach dotyczących opłat za rejestrację i przegląd techniczny samochodów sprowadzanych z państw członków Unii Europejskiej

 więcej... 

06.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 7701 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących możliwości odliczania przez firmy podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych  więcej...
05.10.2004 Odpowiedź ministra gospodarki i pracy na interpelację nr 7659 w sprawie stacji kontroli pojazdów

 więcej... 

05.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 7631 w sprawie przyczyn nieskładania przez podatników korekt do złożonych deklaracji podatkowych  więcej...
05.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów  na interpelację nr 7616 w sprawie planu zmian w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie zasad kontroli

 więcej... 

05.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na interpelację nr 7571 w sprawie interpretacji przepisów dotyczących dokumentów stwierdzających rejestrację pojazdu za granicą  więcej...
05.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 7542 w sprawie rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. dotyczącego wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 więcej... 

04.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na interpelację nr 7504 w sprawie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym  więcej...
04.10.2004 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 7496 w sprawie niejasności przepisów w zakresie odliczania podatku VAT przy zakupie używanych samochodów nieposiadających odpisu świadectwa homologacji

 więcej... 

01.10.2004 Nowe rozporządzenie: zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów  więcej...
30.09.2004 Nowe rozporządzenie: zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach i 

 więcej... 

27.09.2004 Nowość! Książka kontroli, upoważnień i  protokołów kontroli  więcej...
24.09.2004 Aktualizacja programu SKP 2002

 więcej... 

23.09.2004 Nowe rozporządzenie: w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu z dnia 9 września 2004 r.  więcej...
14.09.2004 W dniu dzisiejszym został dodany "link" do stron Transportowego Dozoru Technicznego

 więcej... 

09.09.2004 W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad dwoma projektami rozporządzeń: w sprawie wymagań technicznych pojazdów, których niespełnienie powoduje zaliczenie pojazdu do odpadów oraz w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów  więcej...
24.08.2004 Wraz z początkiem nowego roku stacje kontroli przeżyły olbrzymie zamieszanie związane z wprowadzeniem nowych aktów prawnych, a co za tym idzie nowych druków zaświadczeń, procedur (np. opłaty ewidencyjne) itd

 więcej... 

24.08.2004 Najnowsze aktualizacje programu SKP 2002 i FisVAKT  więcej...
06.08.2004 Ustawa i przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 więcej... 

02.08.2004 Wybrane najważniejsze fragmenty z 93 Posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej w dniu 17 czerwca 2004 roku dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów

 więcej... 

30.07.2004
Wybrane najważniejsze fragmenty z 90 Posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej w dniu 14 czerwca 2004 roku dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów ..."W Instytucie Transportu Samochodowego odbyła się kontrola dotycząca certyfikacji. Wyszły bardzo duże nieprawidłowości..."
 więcej...
30.06.2004
Rozporządzenie dotyczące:
1. Przyrządu do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła.
2. Czytnika informacji diagnostycznych do układów OBDII/EOBD
 więcej...
21.06.2004

Nowość !!! Dobra cena. Szeroki wybór produktów czyszczących, konserwujących i ochronnych dla przemysłu, motoryzacji i prac hobbystycznych.

 więcej...
21.06.2004
Jakie są zasady rejestracji samochodów sprowadzonych z zagranicy? ( Pytania i odpowiedzi zamieszczone na stronach
Ministerstwa Infrastruktury).
 więcej...
18.06.2004

Wybrane fragmenty z druków sejmowych nr 2978 i 2978-A dotyczące stacji kontroli pojazdów (sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej).

 więcej...
15.06.2004
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej wyznaczył czytanie sprawozdania na dzień 16.06.2004 r.
 
14.06.2004

Treść pisma wysłanego do: Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej: dotyczy projektu ustawy "Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej" - druk sejmowy nr 2496 i adresy do wysyłania korespondencji 

 więcej...
08.06.2004 Rozpoczęliśmy wysyłanie najnowszej aktualizacji programu “SKP 2002” - wersja 5.05.2004.28. W korespondencji podane są najważniejsze zmiany, jest ich więcej. Czasami dla użytkownika wizualnie niewidoczne

 więcej... 

13.05.2004
Wybrane najważniejsze fragmenty z 84 Posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej w dniu 13 maja 2004 roku dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów
 więcej...
30.04.2004
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - na interpelację nr 7127 w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym stacji kontroli pojazdów i diagnostów
 więcej...
30.04.2004
Odpowiedź ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej na interpelację nr 6950 w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wybrany fragment dotyczy: rejestru działalności regulowanej i  działalności związanej z wykonywaniem badań technicznych.
 więcej...
20.04.2004
Odpowiedź ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej na interpelację nr 7022 w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczy stacji kontroli pojazdów
 więcej...
13.04.2004
Nowość!!! Już w sprzedaży katalogi AUTODATY 2004 - benzyna, diesel i geometria kół.
 więcej...
02.04.2004
Interpelacja nr 7127 do ministra infrastruktury w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym stacji kontroli pojazdów i diagnostów
 więcej...
28.03.2004 Odpowiedź na interpelację nr 6160

 więcej... 

22.03.2004 Odpowiedź na interpelację nr 6126

 więcej... 

16.03.2004 Odpowiedź na interpelację nr 6112

 więcej... 

10.03.2004 Odpowiedź na interpelację nr 5417 

 więcej... 

03.03.2004 AutoVIN. Dla potrzeb ustawienia ALIASU udostępniamy program AutoAlias (227 kB)  więcej...
13.02.2004 Akredytacja jednostek certyfikujących - ciąg dalszy

 więcej... 

27.01.2004 Informacja odnośnie przyciemniania szyb udostępniona przez Instytut Szkła i Ceramiki.

 więcej... 

21.01.2004 Informacja dotycząca przekazywania opłat ewidencyjnych  więcej...
21.01.2004 Aktualizacja programu SKP 2002

 więcej... 

16.01.2004 W związku z ukazaniem Dz. U. Nr 227 poz 2254 w sprawie opłaty ewidencyjnej.......  więcej...
16.01.2004 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. Dz. U. Nr 232 poz. 2338, zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów § 1. pkt. 4) w § 4: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 więcej... 

06.01.2004 Nowa wersja SKP 2002 ProPakiet. Program został wyposażony w ewidencję "Opłat ewidencyjnych".  więcej...
12.01.2004 Rozpoczęliśmy wysyłkę aktualizacji programu SKP 2002. Program uwzględnia wszystkie zmiany zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury poz. 2250 (Dz. U. nr 227).

 więcej... 

06.01.2004 Informacja w sprawie opłat ewidencyjnych pobieranych w stacjach kontroli pojazdów.  więcej...
02.01.2004 Nowy rejestr i druki dla stacji kontroli pojazdów już w sprzedaży spełniające wymogi R. M. I. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Dz. U. z 2003 r. Nr 219 poz. 2161 i Nr 227 poz 2250.  więcej...

Archiwum:  2006  2006  2005  2004  2003  2002