Informacja z Ministerstwa Finansów

 

 

Pytanie podatnika: Czy ciągnik siodłowy można zaliczyć do aut uprzywilejowanych i odliczać podatek VAT przy zakupie paliwa?


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w sprawie interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego dotyczącego odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliwa do napędu ciągnika siodłowego.

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę

Spółka użytkuje ciągnik siodłowy o masie własnej 6.000kg i dopuszczalnej masie zestawu 42.000 kg.Czy w świetle obowiązujących przepisów ciągnik siodłowy można zaliczyć do aut uprzywilejowanych i odliczać podatek VAT przy zakupie paliwa? Zdaniem spółki odliczenie takie przysługuje.

Ocena stanowiska

W odniesieniu do ciągników siodłowych Minister Finansów pismem Numer PP3-812-392/2004/Jt/1585 PP z dnia 14.05.2004r. wyjaśnił co następuje: Ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie ma zastosowania do ciągników siodłowych. Tym samym nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art.88 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw do napędu tych ciągników. Kwota podatku naliczonego przy nabyciu ciągników siodłowych oraz kwota podatku naliczonego zawartego w cenie paliw wykorzystywanych do napędu tych ciągników, podlega odliczeniu na ogólnych zasadach określonych w cytowanej ustawie. Pojazdy te zgodnie z Polską Kwalifikacją Wyrobów i Usług mieszczą się zasadniczo w grupie ciągników drogowych i są one zaprojektowane co do zasady do ciągnięcia naczepy połączonej z tym pojazdem za pomocą siodła?.

Stosownie do art. 9 ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2005r. Nr 90, poz. 756), zmienione tą ustawą artykuły 86 ust. 3-5, 5a-5c, 6 i 7, art. 88 ust.1 pkt. 3 i ust. 3a pkt 6 weszły w życie 22.08.2005r.

Znowelizowane w powyższym zakresie przepisy ustawy o VAT nie mają również zastosowania do ciągników siodłowych. W związku z tym również od dnia 22.08.2005r. odliczenie kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw wykorzystywanych do napędu tych ciągników, podlega odliczeniu na zasadach ogólnych określonych w cytowanej ustawie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach informuje, iż:

  • interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
  • interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia.