Załącznik do Dziennika Ustaw nr 5

Uprzejmie informuję, że przyjmujemy  zamówienia na załącznik do Dziennika Ustaw nr 5, poz 29,30,31, z dnia 15 stycznia  2004 r. pt. "Homologacja pojazdów" posiadający np.: informacje dotyczące kategorii homologacyjnych - niezbędne przy pierwszej rejestracji lub przy kwalifikacji pojazdów dla celów podatkowych.


Cena brutto wynosi 143,20 zł + koszty dosyłki

Wysyłka będzie realizowana na podstawie złożonego zamówienia.

Zamówienie można złożyć przez internet wypełniając formularz, lub pobrać druk zamówienia i odesłać pocztą lub faksem

 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2005 r. Nr 190, poz. 1606) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.


Art. 19. 2. Organ wydający dziennik urzędowy ustala także cenę egzemplarza oraz warunki wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty dziennika, tak aby dziennik urzędowy mógł być powszechnie dostępny.

Art. 24. 1. Nazwy: Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B oraz wzór graficzny pierwszych stron tych dzienników mogą być wykorzystywane jedynie przez organ wydający te dzienniki. Nazwy oraz wzór graficzny
pierwszych stron tych dzienników nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty w celach handlowych w publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania aktów prawnych.