Nowości

Aktualności Informacje

Oferta

Czytniki kart  i karty kryptograficzne

Geometria kół samochodów ciężarowych GTL-Truck-PC PL, wersja niewygasająca

Geometria kół samochodów osobowych do 3.5T GTO-PC

Rejestr badań technicznych pojazdów

Laminowanie
dokumentów

Czytnik kodów kreskowych

Lokalizator nieszczelności gazowych

Tabliczki znaminowe zastępcze metalowe A-10

Tabliczki znamionowe zastępcze - folia aluminiowa

Książa kontroli upoważnień i protokołów kontroli

Oprogramowanie


SKP PRO
AutoVin
FisVakt
AutoHandel
MotoRENT
Warsztat

Wyślij pocztę

     Forum SKP PRO

     www.stacja.com.pl

Materiałów zawartych w "Aktualnościach" nie należy traktować jako "porady prawne.
Nie bierzemy odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystanie

03.06.2024

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w kwietniu i maju 2024 r. pod nazwą:

NOWY CENNIK W SKP

Zmiany w systemie badań technicznych od 1 czerwca 2024 roku

                                                                                          więcej informacji na dlid.pl          
                                                    

 
08.05.2023

 

 

 

 

SITK RP z Krosna informuje, że 26 czerwca 2023 r. rozpocznie się OGÓLNOPOLSKA akcja protestacyjna stacji kontroli pojazdów.


Im więcej podmiotów prowadzących SKP przystąpi do protestu, tym większe będzie prawdopodobieństwo zmiany archaicznej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów z uwzględnieniem kosztów wykonywania badań technicznych (tj. art. 84a ust. 2 ustawy – PoRD). Akcja protestacyjna nie zakłada przerywania ciągłości funkcjonowania stacji diagnostycznych (nie wymaga zamykania SKP i utraty przychodów) i nie naraża właścicieli oraz diagnostów na konsekwencje prawne – w znaczący jednak sposób utrudni kierowcom możliwość przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Ostrzegamy, że w ocenie organu nadzoru naruszeniem przepisów może być celowe zamykanie SKP bez dodatkowych działań ze strony właścicieli SKP oraz wprowadzanie danych przez diagnostę samochodowego do centralnej ewidencji pojazdów w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia bez tzw. „usprawiedliwienia takiej okoliczności wiarygodnym dowodem".
Szczegóły akcji protestacyjnej będziemy omawiać jako jeden z 10 tematów podczas seminariów, które rozpoczynamy już od 8 maja 2023 r. w Gdańsku – odbędą się one na terenie całej Polski. 

Przygotowaliśmy PLAKATY i ULOTKI związane z protestem, które każdy może pobrać i wydrukować.

                                                                                          więcej informacji na dlid.pl                                   

 
08.05.2023

 

Zapraszamy do udziału w SEMINARIACH w maju i czerwcu 2023 r.


                                                                                          więcej informacji na dlid.pl                                   

 
17.01.2023 Pod datą 17-01-2023 zapraszamy do zapoznania się z: 

pismem wysłanym przez SITK RP o/Krosno do Premiera RP w dniu 24.10.2022r. wraz z udzieloną odpowiedzią w sprawie nowelizacji cennika za badania techniczne pojazdów.

PETYCJĄ z dnia 12 stycznia 2023 w sprawie legalnego stosowania wyliczenia wysokości opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, wysłaną do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek.

Z dotychczas przeprowadzonej analizy użytej w petycji wynika, że personel ministra ds transportu lawiruje w swoich wypowiedziach pisemnych i medialnych, które wzajemnie się wykluczają. Brak woli wprowadzenia odpowiedniego brzmienia do projektu ustawy wskazanego w PETYCJI (dotyczy druku 2540) jest przejawem nieuzasadnionej dyskredytacji tej branży motoryzacyjnej. Aktualnie dokonujemy wszelkich starań, aby wykorzystać wszystkie możliwości prawne potrzebne do wprowadzenia zmian przepisów w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. 


                                                                                          więcej informacji na dlid.pl


 
12.04.2022

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w maju i czerwcu 2022 r. pod nazwą:


„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r.” 


Seminaria odbędą się STANCJONARNIE (w maju) oraz ONLINE (w czerwcu) – szczegóły na stronie www.dlid.pl

Więcej informacji

 
7.02.2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że po raz kolejny SITK RP o/Krosno przy współudziale firmy SUNRISE z Łodzi oraz CARTEC z Katowic organizuje cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów pod nazwą


„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r.” 


Seminaria odbędą się STANCJONARNIE (w maju) oraz ONLINE (w czerwcu) – szczegóły na stronie www.dlid.pl

Więcej informacji

 
17.05.2021

SKP - TRZY DODATKOWE SEMINARIA ONLINE 
Poszerz zakres swojej wiedzy

Szanowni Państwo, 
W związku z sygnałami od właścicieli i pracowników Stacji Kontroli Pojazdów, SITK o/Krosno wraz z współpracującymi firmami zdecydowali się w dniach  26, 27 i 28 maja br. zorganizować trzy dodatkowe SEMINARIA ONLINE dla osób, które z rożnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w spotkaniach w kwietniu br. 

Seminaria pod nazwą:
"Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku po nowelizacji przepisów"

Więcej informacji

 
18.03.2021

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2021 roku zostanie zorganizowany cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi oraz CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą:


„Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku po nowelizacji przepisów”

Więcej informacji

 
16.12.2019

Uprzejmie informuję, że w związku z licznymi nowelizacjami przepisów dotyczących przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które zaczęły obowiązywać zarówno pod koniec 2019 roku jak też zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r. SITK RP o/Krosno organizuje cykl seminariów szkoleniowych związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi pod nazwą:

„Nowe dyspozycje prawne i cenowe dotyczące przeprowadzania badań technicznych na Stacjach Kontroli Pojazdów w 2020 r.”
                                                                                                                   Więcej informacji

 
16.09.2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w systemie badań technicznych pod nazwą:

 „Bezpieczna i efektywna ochrona danych osobowych na SKP”

Sprawdź, czy SKP współpracując z MFIND może osiągnąć korzyści do 50 tys., a diagnosta do 5 tys. zł. ?

Warszawa 08.10.2019 r.   -   Lublin 09.10.2019 r.   -   Rudna k/Rzeszowa 10.10.2019 r.

                   Więcej informacji


 
17.01.2019

SEMINARIA SZKOLENIOWE - WIOSNA 2019. ZAPRASZAM

do uczestnictwa w seminariach związanych z systemem badań technicznych, które zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu 2019 r. przez SITK RP o/Krosno przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi i CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą:

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

                                     Zobacz więcej - SEMINARIUM 2019

 
06.02.2018

 

Stacje Kontroli Pojazdów

Szanowni Państwo, 

Wszyscy, mimo wielu trudności, przebrnęliśmy przez etap dotyczący podłączenia stacji kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0. Dokonane wdrożenie uzależnia wykonywanie niektórych procesów zgodnie np. z słownikami udostępnianymi przez MC/COI – żaden z producentów nie ma wpływu na ich zawartość. Oprócz wdrożenia systemu CEP, zmianie uległy również inne przepisy związane z pracą diagnostów samochodowych, o czym poczytać można na www.forumdiagnostow.pl . Szeroki zakres materiałów na ten temat zamieszczony jest na stronie www.klubdiagnosty.pl  oraz  www.dlid.pl , jednak część zagadnień przedstawione będzie jedynie podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przez SITK RP O/Krosno w marcu i kwietniu 2018 r. (harmonogram i tematyka zamieszczona jest na wymienionych stronach).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wdrożenie CEP wymusiło na diagnostach samochodowych wykonywanie badań technicznych, dla których nowych reguł postępowania nie określono, a muszą być przeprowadzane i dokumentowane tak, jak było przedstawiane w poprzednich latach na spotkaniach organizowanych przez SITK RP O/Krosno.

Ważnym elementem funkcjonowania każdej stacji kontroli pojazdów jest wybór programu zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo diagnoście samochodowemu. Działania podejmowane przez producenta programu SKP PRO firmę JaPa w zakresie poprawiania jego funkcjonalności przed i po wdrożeniu CEPiK 2.0 powodują, że użytkowany od 17 lat program SKP PRO stał się w końcu programem o najlepszych walorach użytkowych w swojej branży, który jako jedyny od wielu lat pozwala prowadzić dokumentację na stacjach kontroli pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2018 została zmieniona nazwa ulicy siedziby firmy „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki. W związku z dokonaną zmianą w dniu 29 stycznia 2018 r w CEIDG faktury są i będą wystawiane z nową nazwą ulicy. Korespondencję najlepiej wysyłać na skrytkę pocztową – szczegóły w załączniku.

Wszystkim dziękuję za okazaną cierpliwość i pomoc w związku z pracami integracyjnymi systemu CEPiK 2.0.

Pozdrawiam Grzegorz Krzemieniecki 

 
05.09.2016

SEMINARIA SZKOLENIOWE - JESIEŃ 2016
Uprzejmie informujemy iż z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie istotne zmiany związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, w tym wdrożenie CEPiK 2.0..
W związku z powyższym w październiku i w listopadzie zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach szkoleniowych, podczas których omówimy także najnowsze wyjaśnienia (z sierpnia 2016 roku) Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zadane różne pytania, ściśle związane z pracą diagnosty samochodowego.

Harmonogram szkoleń, seminariow i konferencji

Ponadto informujemy, iż skierowane zostało pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty samochodowego w kontekście zgodności ustawy – Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP, dlatego podczas spotkań omówimy nasze starania związane ze zmianą karania diagnostów.


 
22.03.2016

Zapraszamy do zapoznania się ze sporządzoną informacją odnoszącą się do zasad pobierania opłat w stacjach kontroli pojazdów w kontekście najnowszego stanowiska Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W związku z powyższym podczas zbliżających się seminariów szkoleniowych (w kwietniu i maju br.) dodatkowo omówimy kwestie związane z prawidłowym pobieraniem opłat przez podmioty prowadzące Stacje Kontroli Pojazdów.

Informacja w sprawie pobierania opłat   -   więcej                  Interpelacje poselskie  -  więcej

 

 
14.05.2014

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą aktualizację pakietu SKP PRO oznaczoną numerem 14.05.14. Zmiana dotyczy wdrożenia nowego schematu XSD dla transmisji CEPiK. 

AKTUALIZACJA PAKIETU SKP PRO
   

 
16.04.2013


Porównanie cen produktów związanych z prowadzeniem stacji diagnostycznej

zobacz *.pdf
   

 
06.12.2012
N-REJESTR
, czyli: spełnienie marzeń diagnostów samochodowych.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom diagnostów samochodowych w sprawie szybkiego dostępu do informacji o badaniach technicznych zakończonych wynikiem negatywnym przeprowadzanych na stacjach kontroli pojazdów w Całym Kraju, pragnę zaprezentować nowy moduł programu SKP PRO. N-REJESTR pojazdów z NEGATYWNYM wynikiem badania znajduje się na serwerze dostępnym dla wszystkich stacji kontroli używających oprogramowania SKP PRO. W bazie danych przez 19 dni są przechowywane informacje o wszystkich badaniach danego pojazdu zakończonych wynikiem negatywnym.

zobacz więcej informacji o N-Rejestrze
   

 
28.09.2012 Na stronie www.eur-lex .europa.eu zamieszczony jest dokument. Jest istotny dla przyszłości obowiązującego systemu prawa z zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów jak i wykonywania zawodu diagnosty samochodowego    >>>     Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego  
27.08.2012 Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych organizowanych przez Oddział SITK RP w Krośnie, wspólnie z naszą firmą.  Każda osoba uczestnicząca w seminarium otrzyma materiały szkoleniowe na płycie CD zawierające szczegółowe wyjaśnienia części omawianych zagadnień, w tym między innymi wyroki NSA i WSA, cytaty z indywidualnych interpretacji podatkowych i opinii prawnych oraz pełną aktualną wersję oprogramowania SKP PRO z ograniczonym czasem działania. Tematyka seminarium będzie dotyczyła pracy Stacji Kontroli Pojazdów i między innymi procedury wyznaczania terminu kolejnego badania technicznego oraz badania amortyzatorów  >>> Pismo oraz karta zgłoszeniowa z harmonogramem  
23.08.2012 W związku z problemami jakie stwarzają, niektóre organy rejestrujące pojazdy przedstawiam stanowisko wraz z odpowiedzią z MTBiGM w sprawie wyznaczania terminu następnego badania technicznego pojazdu. Prezentowane materiały będą omawiane w o wiele szerszym zakresie na seminariach szkoleniowych organizowanych przez SITK RP Oddział Krosno we wrześniu i październiku. Zapraszam do wzięcia udziału. Karta zgłoszeniowa i harmonogram będzie rozsyłany w miesiącu sierpniu br. do wszystkich urzędów i stacji kontroli pojazdów. >>>  czytaj Stanowisko  
20.10.2010                          ****************************
SKP PRO NOWOSC !!! Masowe powiadomienia o zbliżającym się przeglądzie poprzez SMS. Zapraszamy
                   ****************************
więcej...
30.09.2010 Zapraszamy na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 października 2010 r. podczas XXI Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych Autosalon / Autoserwis 2010 w Katowicach ul. Bytkowska 1 B. W dotychczasowych 16 spotkaniach zorganizowanych w bieżącym roku uczestniczyło prawie 1000 osób! Prezentowane materiały związane z pracą diagnosty wywarły duże wrażenie na uczestnikach seminarium.  więcej
03.09.2010 FAQ - SKP PRO. Nowy adres strony z odpowiedziami na najczęstsze pytania dotyczące programu SKP PRO więcej...
13.08.2010 Nowość! Rejestr badań technicznych zgodny z zakresem danych określonych w załączniku nr 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. Nr 155, poz. 1232). Układ tabelaryczny zbieżny z programem SKP PRO  więcej
19.07.2010 Informacja o spotkaniach we wrześniu 2010
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych organizowanych w pozostałych regionach kraju. Harmonogram umieszczony jest w karcie zgłoszeniowej
więcej...
07.05.2010 Informacja o spotkaniach w czerwcu
W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli Stacji Kontroli Pojazdów spotkaniem, które odbyło się w dniu 25 kwietnia w Lublinie (uczestniczyło 170 osób) postanowiliśmy zorganizować w czerwcu 5 spotkań, podczas których omówimy istotne tematy związane z pracą diagnosty. Spotkania odbędą się w Rzeszowie, Krakowie, Warszawie, Łodzi oraz w Sosnowcu.......
 więcej
06.01.2010

SKP PRO - umieszczono na serwerze najnowszą wersję SKP PRO zawierającą nowy typ deklaracji CEPiK. Zwracamy Państwa uwagę na konieczność prawidłowego skonfigurowania danych firmy w Administracji programu SKP PRO (sekcja 01).  >>>  AKTUALIZACJA PROGRAMU SKP PRO

 
17.12.2009
Ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej - zmiana wzoru (Dz.U.nr 210 poz.1626 z dn. 11.12.2009)
 więcej
27.10.2009

SKP PRO - po zmianie czasu może pojawiać się komunikat o treści: "Uwaga! Uruchomiono starszą wersje aplikacji niż uruchamiana wcześniej. Może to skutkować utratą funkcjonalności programu i/lub niektórych danych". Aby wyłączyć komunikat należy zmienić zapis w Rejestrze uruchomiając: SKP_datapliku.reg

 
26.10.2009
Wniosek o wykonanie badania dodatkowego do wykorzystania na stacjach kontroli pojazdów w formacie *.pdf - 30 kb. Zgodny z obowiązującymi przepisami, do programu będzie dołączony w m-cu grudniu 2009. Zgodny z art. 81 ustęp 11 pkt. 2a
 pobierz
26.10.2009
Wniosek o wykonanie badania dodatkowego do wykorzystania na  stacjach kontroli pojazdów w formacie *.pdf - 30 kb. Zgodny z obowiązującymi przepisami, do programu będzie dołączony w m-cu grudniu 2009. Zgodny z art. 81 ustęp 11 pkt. 2b
 pobierz
26.10.2009
Wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki "SAM" z warunkami technicznymi w formacie *.pdf - 50 kb 
 pobierz
28.09.2009

Do pobrania najnowsza aktualizacja programu SKP PRO

 więcej...
 04.08.2009

SEMINARIUM DIAGNOSTÓW
Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu seminariów szkoleniowych, na których omówione zostaną wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone przez ustawę "Prawo o ruchu drogowym" oraz rozporządzenia związane z pracą diagnosty samochodowego.

więcej...
07.05.2009

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5.06.2009 r. w Hotelu Marand w Zaczerniu k. Rzeszowa o godz. 10.00 Oddział SITK RP w Krośnie organizuje seminarium szkoleniowe, kierowane do Stacji Kontroli Pojazdów, których przedstawiciele nie uczestniczyli w konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2009”. Zapraszamy

 więcej...
06.03.2009

SKP PRO - rozpoczęliśmy rozsyłanie najnowszej wersji programu oznaczonej symbolem 9.03.01 Przypominamy o wprowadzeniu kodu aktywacyjnego po zakończeniu instalacji.

17.06.2008

  SKP PRO - w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy rozsyłanie aktualizacji oprogramowania SKP PRO i AUTOVIN® do wszystkich użytkowników (wersja: 8.06.01). Zachęcamy do instalacji wersji płytowej ze względu na zwiększenie objętości części katalogowej i bazy danych. Tylko instalacja wersji z CD-ROM zapewni Państwu pełną dostępność do wszystkich uaktualnionych danych. UWAGA: w związku ze strajkiem poczty polskiej mogą nastąpić opóźnienia w dostarczeniu przesyłek.

11.04.2008

VII Konferencja dotycząca Badań Technicznych Pojazdów organizowana w dniu 30-maja 2008 r. 

Możliwa będzie konsultacja dla diagnostów pracujących na SKP PRO.

Zapraszamy

 więcej...
15.01.2008

SKP PRO - w związku ze zmianą podstawy prawnej do pobierania opłaty ewidencyjnej należy zmienić wpis w administracji programu fakturującego na: "Opłatę ewidencyjną pobrano na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 2007 roku (Dz.U. nr 121 poz. 839)"

07.01.2008

SKP PRO - w związku ze zmianą wysokości opłaty ewidencyjnej CEPiK informujemy, iż w celu wydrukowania poprawnie wypełnionej deklaracji CEPiK za miesiąc 12.2007 należy na chwilę generowania deklaracji zmienić w Administracji SKP PRO, wysokość opłaty ewidencyjnej na wartość obowiązującą w miesiącu grudniu, tj. 2,00 zł.

02.01.2008

Informacja TDT -  terminy egzaminów kwalifikacyjnych

 więcej...
02.01.2008

Przypominam, iż z dniem 1 stycznia 2008 r. zmienia się wysokość opłaty ewidencyjnej.  Dz.U.nr 121 z 2007 r. Przed rozpoczęciem pracy z programem w nowym roku należy:
1. Uruchomić aplikację SKO PRO, otworzyć okno „Administracja”
w sekcji 02, w polu „kwota opłaty ewidencyjnej” wpisać nową wartość „1 zł”.

 

Archiwum   2007  2006  2005  2004  2003  2002

 

 
Pakiet programów
dla SKP

Promocja
Prezentacja programów
Pełny opis programu
Skrócony opis
Wersja demo
Wysyłanie SMS
Cennik
Klienci
Zamówienie.

 

Wersja elektroniczna na CD i wersje książkowe

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity

Serwer dla Stacji kontroli pojazdów