PROMOCJA TRWA !!! NIE ŁAM przepisów. Patrz perspektywicznie i zmień swoje przyzwyczajenia.

Program dla Stacji Kontroli Pojazdów

 


Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt przedstawić SKP PRO CEP - najbardziej PROrozwojowe, PRaktyczne narzędzie, w pełni przygotowane do wspomagania pracy diagnosty samochodowego w stacji kontroli pojazdów. PRO oznacza, iż jest adresowany do PROfesjonalistów, czyli do Was. PRO oznacza ciekawe PROpozycje w zakresie bezpieczeństwa danych i ich zaawansowanego kopiowania oraz przesyłania do CEPiK. W końcu PRO oznacza Profesjonalny Rodzaj Oprogramowania dla każdej stacji diagnostycznej współpracujący z czytnikiem kodów kreskowych (tzw. dekodowanie kodów), które znajdują się w dowodach rejestracyjnych. 

Oprogramowanie - SKP PRO CEP + MSWiA i MON

SKP PRO CEP - profesjonalny pakiet programów z pełnym zakresem badań wspomagających pracę Stacji Kontroli Pojazdów. Sprawność organizacyjna i zastosowane platformy programistyczne stawiają prezentowane oprogramowanie na 1 miejscu w zakresie sztuki tworzenia oprogramowania. Funkcjonalność, zawartość jak również jakość pozwala na stwierdzenie, że program jest przyjazny dla diagnosty, zawiera wszystko to, co jest niezbędne do prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Właściwa interpretacja wydawanych norm prawnych powoduje, że jest produktem wysokiej klasy, doskonałym narzędziem pracy dla diagnosty. Pozwala na prowadzenie elektronicznych rejestrów badań, wystawienia wszystkich wymaganych prawem dokumentów. Posiada rozbudowane mechanizmy tworzenia kopii bezpieczeństwa. Przygotowany jest do przekazywania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów zgodnie z wymaganymi procedurami. W celu zachowania pełnej zgodności z prawem oprogramowanie podlega ciągłym aktualizacjom. Wielkość wszystkich okien programu można dostosować do własnych preferencji i potrzeb. Wszystkie rozwijalne listy w programie można konfigurować wg. upodobań użytkownika. Powtórna instalacja programu nie powoduje utraty danych zapisanych w bazach.
Dzięki autoryzacji dostępu / hasła /, może pracować jako pojedyncze stanowisko z kilkoma zmieniającymi się rotacyjnie diagnostami. Dzięki czytelnemu opisowi funkcji każdy z nich samodzielnie obsługuje program. Dostępna jest również specjalna wersja SKP PRO CEP, przeznaczona dla stacji diagnostycznych jednostek resortowych - podległych pod MSWiA i MON. 
Oferowany od 1 sierpnia 2000 roku program, pracuje z powodzeniem już na prawie 1200 stacjach kontroli pojazdów (ponad 1300 stanowisk). Wprowadzone procedury do oprogramowania są zgodne z przepisami wynikającymi z Ustawy o Ruchu Drogowym

Główne okno programu

Poprzez to okno mamy dostęp do wszystkich opcji programu. Jest to jedyne okno używane do bieżącego ewidencjonowania badań pojazdów. Z niego można przejść poprzez system "zakładek" bezpośrednio do wszystkich typów badań

Z okna nawigacji przechodzi się do wszystkich pozostałych funkcji.

 • Początek ...czyli rejestracja pojazdu do badań, możliwość wyboru zakładek w/g "starych" i "nowych" druków dowodów rejestracyjnych

 •  .. w trakcie ... czyli właściwe badanie pojazdu z opcją automatycznego wybierania terminu dla badań na 36 miesięcy

 •  ... dawno temu - to po prostu pełne archiwum połączone ze sprawozdawczością oraz wszystkimi Rejestrami Badań

 •  Słowniki - zestawienie ułatwiające i znacznie przyspieszające prace / dzięki nim zamiast wpisywać poszczególne parametry - wystarczy wybrać je z listy / wstępnie szczegółowo skonfigurowane.

 •  Administracja - główne ustawienie programu / hasła dostępu, numeracje, ustawienia Rejestrów Badań, w tym cennik badań technicznych z możliwością dodawania nowych pozycji jak również ich modyfikacji bez możliwości usunięcia. Zamiast usuwania jest opcja "ukrywania", dzięki czemu z poziomu rejestracji pojazdu
  do badania jest widoczna tylko ta część pozycji cennikowych, które użytkownik pozostawi zaznaczone jako "Widoczny".

 •  Pomoc ... - dodatkowa wbudowana pomoc z krótką i zwięzłą instrukcją, dzięki czemu nie jest konieczne przechodzenie kosztownych szkoleń. Uruchamiana klawiszem F1, szybkie przechodzenie między "pomocą" i programem za pomocą klawiszy <ALT + TAB>  

 •  Aktywacja F7...- służy do wprowadzania klucza aktywacyjnego i sprawdzania terminu ważności programu. Są tu również zawarte informacje o producencie i dystrybutorze programu.

 •  .. faktura ... - fakturowanie badań i usług dodatkowych połączone z fiskalizacją na drukarkach fiskalnych POSNET THERMAL, POSNET 3001, NOVITUS (d.OPTIMUS-iC) Vivo i Vivo II

 •  ... i już - koniec pracy - automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa

Poniżej przedstawiamy zestawienie dokumentów, które można wystawić przy pomocy programu SKP PRO CEP:

 • rejestr badań technicznych pojazdów,

 • rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych
  w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych,

 • zaświadczenie o umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu
  w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej,

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,

 • oświadczenie o wymianie drogomierza

 • dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego

- po raz pierwszy za granicą
- nowego pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki,

 • opis zmian dokonanych w pojeździe,

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu,

 • zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,

 • protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi, dokument Identyfikacyjny Pojazdu przyczepy marki "SAM",

 • dokument identyfikacyjny pojazdu marki "SAM" z wyłączeniem przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 ton rejestr badań technicznych pojazdów,

 • dokument identyfikacyjny pojazdu marki "SAM" dla przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t.

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu marki "SAM" z warunkami technicznymi,

 • sprawozdania roczne, półroczne i okresowe dla wydziałów Komunikacji / nie wszędzie wymagane / oraz raport imienny diagnosty z rodzaju i ilości przeprowadzonych badań, nabić,

 • okresowe raporty badań z podziałem na rodzaj i wynik badania,

 • oświadczenie właściciela pojazdu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

 • wypisy z rejestrów / możliwość korekty 

 • raport imienny diagnosty o ilości przeprowadzonych badań pojazdów dla potrzeb organów rejestrujących,

 

Wszelkie wątpliwości możemy rozwiązać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Program wspomagający pracę stacji przygotowany jest do przekazywania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wyposażony został w ewidencję pobranych opłat ewidencyjnych. Zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Wygląd wybranych okien programu

Rejestracja pojazdu do badania

Cennik badań i czynności

Okno badań podstawowych BTP

Badania pozostałe

BTP - dane pojazdu, uzupełnienie

dane: BTP nabicie numeru

dane: BTP Gaz

załącznik: DIP

załącznik: zmiany konstrukcyjne

badania: ADR

badania: Autobus

badania: Drogomierz

załącznik: SAM DIP pojazd

załącznik: SAM  DIP przyczepa

badanie: Zabytek

Konfigurowanie słowników

Okno rejestru badań

Wybór raportu

Rejestr opłat ewidencyjnych

 

Administracja programu

 

Okno pomocy

 

 

 

Autoaktualizacja

 

 

 


Wszystkie funkcje programu mogą być uruchamiane za pomocą skrótów klawiaturowych lub myszki co przyśpiesza wprowadzanie danych.

Program jest aktualizowany minimum 4 razy do roku.
Aplikacja ściśle współpracuje z programami: AutoVIN i AutoKatalog SKP.

Program SKP PRO CEP został zaprojektowany tak, aby na każdym etapie automatycznie egzekwować poprawne zapisy. W dużej mierze decyduje o tym znajomość oraz właściwa interpretacja obowiązującego systemu prawa. Ograniczenia w programie zmuszające użytkownika do prawidłowego wypełniania dokumentów i gromadzenia danych są temu bardzo pomocne. 

Każda firma, która zakupi u nas pakiet programów dla Stacji Kontroli Pojazdów zostanie bezpłatnie umieszczona na pierwszej w Polsce witrynie internetowej poświęconej specjalnie Stacjom Kontroli Pojazdów.

Na stronach znajdziecie Państwo następujące informacje :

· STACJE - Wykaz współpracujących stacji diagnostycznych w kraju, z podziałem na województwa. Adresy, telefony, trasy dojazdu, adresy WWW.
· PRAWO - Najnowsze przepisy prawne dla Stacji Kontroli Pojazdów i diagnostów (udostępnione nie w celach komercyjnych).
· SZKOLENIA - Ośrodki szkolenia diagnostów.
· AKTUALIZACJE - uaktualnienia i poprawki do programów.
· URZĄDZENIA - Wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów.
· ADR - pełna wersja nowego ADR 2011 (załączniki), znowelizowana Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (udostępnione nie w celach komercyjnych).
· CEPiK - Informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
· POCZTA - Pomoc techniczna dla użytkowników programów SKP PRO i AutoVIN®. Odpowiedzi na nurtujące Państwa pytan.


               W ramach pakietu oprogramowania można korzystać z następujących aplikacji:

AutoVIN®   to profesjonalny program przeznaczony do rozszyfrowania numeru nadwozia samochodów (kodowanych przez producentów wg międzynarodowych norm).

Istniejący od 11 lat program przeszedł długą ewolucję, aby w końcu stać się programem najlepszym w swojej branży. W obecnej wersji programu są wszyscy światowi producenci posiadający prawo do posługiwania się własnym wyróżnikiem światowego producenta (WMI). Jest to ponad 43 tysięcy producentów. Rozwój tej branży jest tak dynamiczny, iż przy rozpoczęciu prac nad nową wersją AutoVIN® istniało na świecie niecałe 20 tysięcy producentów... A każdy z producentów posiada pewien zakres zarejestrowanych marek pojazdów, przyczep itd. 
Oprogramowanie używane w Polsce na ponad 2000 stanowiskach roboczych (stan na dzień: 10.08.2019).
Pełna wersja programu zapewnia szeroki zakres rozkodowywanych marek, modeli i typów - ponad 30 tysięcy. Program rozkodowuje nie tylko numery nadwozia, pozwala także na rozkodowanie lub przegląd wszystkich montowanych do tej pory silników. W bazie jest ich obecnych ponad 100 tysięcy. Obok tych informacji są również dostępne oddzielne moduły rozkodowujące kody opon i szyb (tzw. DOT)
Dla pełnej informacji o pojeździe zarejestrowanym w Polsce, dołączono bazę wszystkich wyróżników stosowanych na tablicach rejestracyjnych z podaniem miasta, adresu urzędu oraz telefonami kontaktowymi, numerami faksów, adresami stron internetowych i poczty elektronicznej.
Obecna wersja programu rozkodowuje prawie wszystkie marki pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, przyczep itd. jednak należy pamiętać iż każdego dnia są wprowadzane na rynek nowe produkty i czas reakcji na takie zdarzenia musi trwać pewien okres wyznaczany głównie ustanowieniem norm producenckich oraz wprowadzeniem produktu na rynek. Staramy się dostosowywać tak szybko jak tylko jest to możliwe, jednak najnowsze modele mogą być niedostępne w posiadanej wersji bazy danych. Stąd powstaje konieczność ciągłego aktualizowania programu. Bazę danych powiększono o wiele pojazdów amerykańskich z uwzględnieniem samochodów dostawczych i nadwozi do zabudowy.
Poszerzając bazę danych, zastosowaliśmy nowe algorytmy wyszukiwania, co przyniesie niewątpliwie podniesienie trafności rozkodowań oraz przyśpieszy działanie programu. W celu bieżącej weryfikacji kodów VIN występujących "w naturze", wprowadziliśmy mechanizm automatycznego wysyłania na nasz serwer wszystkich kodów VIN, którym nie odpowiada żaden pojazd w bazie danych. 

Dostępne wersje językowe: polska, angielska, niemiecka. W przygotowaniu: czeska, słowacka
i ukraińska.

Program jest aktualizowany minimum 4 razy w roku.

W najnowszej wersji w programie AUTOVIN wprowadzono zakładkę "Liczby programu", tzw. informację o bazie danych generowaną automatycznie. 
Bieżący wynik informacji zawartych w programie AUTOVIN 

Znaleziono w bazie danych: 
- producentów z własnym kodem WMI: 44 977; 
- rozpoznawanych marek ogółem: 3 573; 
- rozkodowanych szczegółowo: - marek: 177; 
- modeli: 2 427; 
- typów: 38 762; 
- iloś sekwencji numerów seryjnych: 36 544; 
- fabrycznych kodów silników: 100 789; 
- fabrycznych kodów opon: 953; 
- fabrycznych kodów szyb: 1 026;
- pojazdów w katalogu DIP: 2 796 483
- marek w katalogu DIP: 5 131
- modeli w katalogu DIP: 197 670
- typów w katalogu DIP: 566 684


AutoKatalog SKP

To jedyny w swoim rodzaju leksykon samochodów. Umieszczone są w nim dane pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, autobusów i innych, także takich, które nie posiadają homologacji. Co ułatwia diagnostykę pojazdów sprowadzanych do kraju przez indywidualnych importerów.
Umieszczone w programie dane techniczne pojazdów nie zwalniają diagnosty z obowiązku ustalenia stanu faktycznego, są jedynie materiałem pomocniczym, który ma znaczenie weryfikacyjne i jest automatycznie wczytywany do wystawianych zaświadczeń i dokumentów SKP PRO CEP.

Program zawiera:

 • dane techniczne modeli pojazdów, które są automatycznie wczytywane do oprogramowania SKP Pro Pakiet.

 • komputerowa bazę pojazdów na bieżąco aktualizowaną, obejmującą dane techniczne od 1950 roku / wymiary, opcje wyposażenia, masy, naciski na osie, DMC przyczep z hamulcem lub bez, i inne dane wymagane przy wypełnianiu obowiązujących druków np. dokument identyfikacyjny pojazdu /

 • tabele porównawczą / komparacja /

Program jest aktualizowany minimum 4 razy w roku.

Na forum dyskusyjnym dostępny jest internetowy spis stron producentów i importerów pojazdów. Na stronach tych w wielu przypadkach umieszczone są dane techniczne pojazdów, również zabytkowych.


Program komputerowy FisVAkT

Program FisVAkT pozwala na obsługę w pełnym zakresie wszystkich czynności związanych
z fakturowaniem, a w szczególności:

- sporządzanie i drukowanie dokumentów związanych ze sprzedażą (faktur VAT, faktur ProForma
i Rachunków),
- możliwość wystawienia faktury na dowolną ilość artykułów (usług),
- możliwość przywołania zawartości ostatnio wystawionego dokumentu, niezależnie od czasu jego wystawienia,
- praca z drukarkami fiskalnymi: POSNET THERMAL i POSNET 3001 oraz ELZAB FP-600 i ELZAB OMEGA,
- nieograniczoną możliwość tworzenia magazynów towarów lub usług,
- numerowanie automatyczne lub ręczne,
- imienne podpisywanie umów,
- możliwość stosowania poprawek, dokonania zmian przed i po wydrukowaniu sformatowanego już dokumentu,
- podgląd przed wydrukowaniem,
- drukowanie papieru firmowego,
- zabezpieczenie hasłem przed zaksięgowaniem dokumentu,
- wystawianie duplikatów wszystkich wcześniej wystawionych dokumentów oraz zmianę ich zawartości,
- czy klient zapłacił gotówką lub przelewem,
- możliwość zaznaczenia wpłaty należności,
- drukowanie upomnień,
- narzędzie do tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przenoszenia na inny komputer wszystkich danych (bazy i plików konfiguracyjnych).

Program umożliwia umieszczenie na umowach własnego logo oraz rysunku tła (tzw. "znaku wodnego").

Program może być aktualizowany minimum 4 razy w roku wraz z SKP PRO CEP.


Ponieważ Rozporządzenie zezwala na tabliczki zastępcze wykonane inną metodą niż tradycyjne nabijanie numeratorami i wiercenie karoserii w pojeździe klienta - udostępniliśmy opcję druku tabliczek zastępczych z pomocą drukarki laserowej (tylko!) bezpośrednio z programu !!!

Dostarczamy do tego celu atestowane materiały w postaci folii samoprzylepnych, wykonanych na bazie aluminium i wysokoprzezroczystej folii zabezpieczającej. Folia odporna jest na warunki atmosferyczne i media występujące w pojazdach (benzyna, olej, kwas, woda itd.).

 

Wygląd gotowej tabliczki

 


SKP SMS jest elementem wyposażenia SKP PRO - dodatkową sekcją. Szczegóły w załączniku --> zobacz (*.pdf)
Stacja płaci tylko za wysyłanie SMS-ów po wykupieniu odpowiedniego pakietu. W przypadku złożenia oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej obowiązuje następujący cennik:Pakiet SMS 500 - 152,00 brutto
Pakiet SMS 1000 - 295,00 brutto
Pakiet SMS 5000 - 1410,00 brutto


Monitorowanie certyfikatów i pomoc zdalna - Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty dotyczącej opieki nad Państwa certyfikatami. Jest to usługa: "monitoring certyfikatów". Proponujemy przejęcie przez nas pełnej obsługi w zakresie: pilnowania terminów ważności poszczególnych certyfikatów oraz sporządzanie wniosków,żądań certyfikacyjnych, instalacji certyfikatów itd. Przy pozycjach cennika dotyczących tej usługi są umieszczone szczegółowe opisy czynności i procedur podlegających danej usłudze zobacz szczególy i cennik

 


Ponadto w  skład pakietu SKP PRO CEP wchodzą:
 • Zaproszenia
 • Terminarz Zleceń
 • Raport SKP(podsumowania kasowe i raporty obrotów)
 • Ewidencja opłat ewidencyjnych
 • SKP Kopie bezpieczeństwa
 • Ustawy i Rozporządzenia + ADR (udostępnione do użytkowania w celach informacyjnych, nie komercyjnych)
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi pracującymi z protokołami: NOVITUS, THERMAL, POSNET, ELZAB 
 • Zdalny dostęp do SKP PRO
 • Archiwum SKP
 • Wnioski
 • N-REJESTR
 • Analiza graficzna

SKP PRO CEP jest chroniony przez kod aktywacyjny.
W związku z tym, po zainstalowaniu KAŻDEJ aktualizacji z płyty CD-ROM należy wprowadzić bieżący kod aktywacyjny znajdujący się na okładce płyty lub dostarczony pocztą. W kodzie nigdy nie występują cyfry.

Wszystkim użytkownikom oprogramowania SKP PRO CEP po udostępnieniu adresu e-mail wysyłane są informacje na temat przygotowywanych nowych projektów, uchwał i dyrektyw.

Nieograniczona wielkość komputerowej bazy klientów i badań pojazdów poparta technologią obsługi baz danych Borland Database Engine, powoduje szybką i bezbłędną w środowisku od Windows7 w górę. 
Zainstalowane programy nie powodują zmian w oryginalnym środowisku Windows.
Programy dostarczane są na płycie CD (autoinstalacja) lub online z zawartą instrukcją użytkowania. 
Wersja demonstracyjna zawiera ograniczenia, również wizualne ze względu na poczynania konkurencji.


Wersja demo

 

Wersja demonstracyjna programu SKP PRO CEP + autoVIN + Makrokatalog - pobierz 113 MB
Ponieważ SKP PRO CEP jest aplikacją bazodanową do poprawnego działania programu niezbędne jest pobranie i instalacja bibliotek ......BDE dla systemów 32-bitowych - pobierz 4.78 MB
.....BDE dla systemów 64-bitowych - pobierz 8.04 MB

Wersje demo wysyłamy również na życzenie klienta po uzgodnieniu telefonicznym lub mail'owym:Sunrise - PHU


Aktualnie obowiązujące ceny programu SKP PRO CEP - pobierz cennik

 

 

W przypadku wersji sieciowej, za każde następne stanowisko naliczamy dodatkowo do 50% rabatu od ceny podstawowej programu - tożsame dotyczy kolejnej stacji kontroli pojazdów należącej do tego samego podmiotu.

Dla nowych klientów bezpłatny pakiet sms-ów od 50 do 1000. (szczegóły u dystrybutora oprogramowania)

Program można zamówić przez internet wypełniając formularz

lub pobrać druk zamówienia zbiorczego i odesłać go pocztą lub faksem.  *.pdf

UWAGA:

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Instalacja oprogramowania na życzenie u klienta - rozliczenie dojazdu wg ilości faktycznie przebytych kilometrów.
Za każdą godzinę szkolenia 50,00 zł + 22 % podatku VAT.

Przesłanie zamówienia faksem - znacznie przyspieszy realizację zamówionych produktów.
O prawie do cen decyduje data otrzymania zamówienia.
Wysyłki dokonujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej za pobraniem.
Kosztami pobrania i dosyłki obciążamy zamawiającego.


Aktualna wersja programu SKP PRO CEP dostarczana jest 4 razy w roku kalendarzowym 

Pobieranie aktualizacji jest możliwe na 3 sposoby:

 • Włączając w administracji autoaktualizację (pkt.59) lub używając klawisza "Sprawdź dostępność aktualizacji"
 • Z pulpitu Windows uruchamiając aktualizację ikoną "SKP Aktualizacja"
 • Ze strony internetowej http://www.stacja.com.pl/upgrades/upgrade.htm 

Programy AUTOVIN®, AUTOKATALOG oraz program do wysyłania SMS-ów są elementami składowymi programu SKP PRO CEP, za program do wysyłania SMS-ów nie pobieramy dodatkowej opłaty. Użytkownik ponosi jedynie koszty wysyłania wiadomości tekstowych SMS. Zasoby i jakość SKP PRO oraz bezpieczeństwo właściciela i diagnosty samochodowego są dla nas najważniejsze. Dlatego program ma wiele ograniczeń własnej twórczości diagnosty, aby wykonał on badanie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda stacja kontroli pojazdów jest reklamowana na stronach internetowych www.dlid.pl i www.stacja.com.pl

Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za użytkowanie programu SKP PRO CEP w miesiącu poprzedzającym każdy rok klendarzowy lub kwartał. Brak pisemnego zgłoszenia o rezygnacji z kontynuacji może powodować przedłużenie umowy na kolejny rok kalendarzowy lub kwartał i może wiązać się z wniesieniem opłat z tytułu wystawionej faktury VAT. Zgłoszenie o rezygnacji należy złożyć przed upływem każdego roku kalendarzowego do końca listopada lub w terminie jednego miesiąca przed upływem każedo kwartału (tj. do końca lutego, maja, sierpnia lub listopada)

Zgłoszenie kontynuacji abonamentu na każdy okres jest jednorazowe. W przypadku wyboru opłaty rocznej należy złożyć je do końca listopada w danym roku kalendarzowym. Brak zgłoszenia powoduje naliczanie kwartalne.

Zapraszamy do współpracy w zakresie użytkowania i korzystania ze wszystkich opcji zawartych w programie SKP PRO CEP


Pomoc doradcza. Minimum raz w roku SITK RP O/Krosno wraz z “SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki organizuje płatne seminaria szkoleniowe. Można również skorzystać ze stałej pomocy doradczej (w tym działalności lobbingowej), która jest osobną usługą świadczoną dla stacji kontroli pojazdów i zatrudnionych w niej diagnostów samochodowych. Wówczas dwóch przedstawicieli stacji może uczestniczyć w seminariach bez dodatkowych opłat. Szczegóły zamieszczone są na stronie www .klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl
Koszt usługi:
- wpisowe 120 zł. (jednorazowe) + 23% VAT,
- opłata kwartalna 290 zł. + 23% VAT.

Jako dostawcy usługi wspólnie z SITK RP Oddział w Krośnie udzielamy pełnego wsparcia w zakresie stosowania się do zawartych na tych stronach materiałów.

Podsumowując:
koszt współpracy każdego roku w przypadku zakupu SKP PRO CEP + pomocy doradczej:
- dla jednej stacji kontroli pojazdów zbliżony jest do opłat za 27 przeglądów technicznych,
O prawie do cen decyduje data otrzymania zamówienia. Kosztami pobrania i/lub dosyłki obciążamy zamawiającego.

Szczegóły dostępne są na stronach  www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl


Ponadto polecamy inne produkty z naszej oferty:

Zestaw cryptoCertum jest niezbędny nośnikiem certyfikatu wydawanego przez MC, który umożliwia autoryzację przy współpracy z SI CEPiK.

 

 

 


Czytnik kodów kreskowych 2D + uchwyt – przeznaczony jest do dekodowania kodów, które znajdują się w dowodach rejestracyjnych.

 

 

 


AUTODATA on-line, dane sewisowo-naprawcze pojazdów osobowych od 1959 roku. Dane diagnostyczne motocykli. Geometria kół samochodów osobowych lub o dmc powyżej 3,5 t.


Zamówienie można złożyć przez internet wypełniając formularz lub pobrać druk zamówienia zbiorczego i odesłać go pocztą lub faksem.  *.pdf