Seminarium

 

Uprzejmie informujemy,

   że w dniu 5.06.2009 r. w Hotelu Marand w Zaczerniu k. Rzeszowa o godz. 10.00 Oddział SITK RP w Krośnie organizuje seminarium szkoleniowe, kierowane do Stacji Kontroli Pojazdów, których przedstawiciele nie uczestniczyli w konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2009”.

Na zorganizowanym seminarium zostaną przedstawione informacje, które zostały przekazane uczestnikom ogólnokrajowej konferencji. Dodatkowo w trakcie seminarium, uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi projektami aktów prawnych dotyczące badań techniczychi pojazdów samochodowych. W trakcie seminarium omówiona zostanie również „Informacja NIK o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostwa nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego”. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów, którzy od wielu lat zajmują się problematyką badań technicznych pojazdów.

W przypadku nurtujących pytań związanych z problematyką badań technicznych pojazdów, prosimy o przesłanie pytań wraz z kartą zgłoszeniową. Odpowiedzi na pytania udzielą nasi specjaliści w trakcie spotkania.

Koszt uczestnictwa w seminarium szkoleniowym wynosi 200 zł od osoby.

Załączoną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres naszej jednostki, wysłać faxem (013/ 43-230-12) lub e-mailem na adres krosno@sitk.org.pl w terminie do 27.05.2009r.

Uczestnicy seminarium otrzymają stosowny certyfikat wraz z fakturą vat. Należność za uczestnictwo należy uregulować przelewem przed spotkaniem.


Żródło: Zarząd Oddziału SITK RP

Możliwa będzie konsultacja dla diagnostów pracujących na SKP PRO.