WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

Program MotoRENT jest kontynuatorem wcześniej wydanego (1998) i udoskonalonego (1999) programu RentACar. W najnowszej wersji z 2004 roku rozszerzono jego funkcjonalność tworząc prawdziwie profesjonalne narzędzie do obsługi wypożyczalni pojazdów i przyczep. Oddzielono treści umów dostosowując je do odrębnych wymagań dla pojazdów i przyczep. Całkowicie zmieniony interface pozwala na swobodną modyfikację każdego potrzebnego parametru pojazdu, przyczepy lub danych klienta. Przy tym wszystkim program jest bardzo przejrzysty i intuicyjny w obsłudze.
Program MotoRENT pozwala na prowadzenie pełnego zakresu usług związanych z wypożyczaniem pojazdów i przyczep (można również wykorzystać program do wypożyczalni łodzi). Nieograniczona wielkość bazy klientów oraz środków transportu poparta technologią obsługi baz danych Borland Database Engine, powoduje szybką i bezbłędną pracę w środowisku Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.
W najnowszej wersji wprowadzono m.in. moduł rezerwacji, wprowadzono możliwość ustalania limitu dobowego kilometrów z jednoczesnym przeliczeniem należności po przekroczeniu tego limitu. Stawka za każdy kilometr jest oczywiście ustawiana indywidualnie dla każdego pojazdu. Wysoko cenioną opcją jest indywidualne kształtowanie treści i wyglądu Umowy Wypożyczenia. Oddzielnie można konfigurować treść dla pojazdów i przyczep. Uzupełnieniem jest zapamiętywana przez program, ustawiana indywidualnie ilość drukowanych egzemplarzy. 
Dzięki nowym rozwiązaniom interface'u uzyskujemy szybki dostęp do historii klienta, historii pojazdu czy druku raportów (ich ilość została powiększona dość znacznie - wystarczy obejrzeć "zrzuty" z programu). Bardzo proste stało się dodanie nowego pojazdu, przyczepy lub klienta do bazy programu.
W archiwum można prześledzić całą historię wypożyczania jednego pojazdu lub przyczepy, a także stworzyć swoistą historię wypożyczeń dla danego Klienta. Program podaje dodatkowe bardzo użyteczne informacje np.: o fakcie ostatniego wypożyczenia, saldzie klienta (czy np. nie zalega z opłatą), jego wpłatach począwszy od pierwszego wypożyczenia. Pozwala to przeanalizować jak duże zyski wygenerował dany klient. Program automatycznie zlicza ilość wypożyczeń i sumuje wpływy z tego tytułu, dzięki czemu od razu wiadomo jaka jest rentowność wybranego pojazdu. Bardzo pożądaną opcją jest nowość w tej wersji: lista klientów zalegających ze zwrotem pojazdu. W bardzo prosty sposób program generuje listę wszystkich zaległych lub przeterminowanych wypożyczeń. Licencja 5 lat.

 

Okno główne programu

okna obsługi klienta: dodawanie klienta, archiwum klienta i baza klientów

okna obsługi pojazdów: dodawanie pojazdu, archiwum pojazdu i baza pojazdów

okna obsługi przyczep: dodawanie przyczepy, archiwum przyczepy i baza przyczep

okna: raportów, rezerwacji i opcji (m.in. edytor umów)

Wersja demo   1,70 MB

Do poprawnego działania programu niezbędne jest zainstalowanie bibliotek BDE

BDE dla systemów 32-bitowych 4,78 MB

BDE dla systemów 64-bitowych 8,04 MB

Wersja demonstracyjna posiada ograniczenie do 2 pojazdów i 5 klientów.

Cena programu 600 zł netto + 23% VAT (738 zł brutto) + koszty dosyłki

 

DRUK ZAMÓWIENIA