Archiwum aktualności rok 2007
20.11.2007

Informacja TDT -  terminy egzaminów kwalifikacyjnych

 więcej...
16.11.2007

Odpowiedzi na interpelacje
- nr 8801 - Ministerstwo Finansów
- nr 8762 - Ministerstwo Środowiska
- nr 8840 - Ministerstwo Transportu
- nr 8884 - Ministerstwo Finansów
- nr 8929 - Ministerstwo Transportu
- nr 9001 - Ministerstwo Transportu
- nr 9142 - Ministerstwo Transportu

 
15.11.2007

Postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego
- kasy rejestrujące
- pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

 
07.11.2007

DRUGA KONWENCJA
DEALERÓW SAMOCHODOWYCH

W programie prezentacja profesjonalnego oprogramowania, urządzeń i metod dotyczących identyfikacji pojazdów........

Zapraszamy

 więcej...
07.11.2007

SKP PRO -  dostępna jest nowa wersja oznaczona symbolem 7.11.05 zawierająca obsługę drukarek fiskalnych INNOVA PROFIT

 pobierz
22.10.2007

Prawo. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 192 poz. 1393)  zobacz tekst jednolity ust. nr 32

 więcej...
10.10.2007

Prawo. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 176 poz. 1238)

 więcej...
24.09.2007

Prawo. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 155 poz. 1095)

 więcej...
24.09.2007

Informacja TDT -  terminy egzaminów kwalifikacyjnych

 więcej...
13.09.2007

AUTOVIN® - uwaga błąd! Dotyczy pojazdów marki VOLKSWAGEN PASSAT. Dla numerów nadwozi posiadających na poz.10/11 znaki 6P lub 7P, nastąpiło przesunięcie okresu produkcji o rok do przodu. Dotyczy to tylko pojazdów w.w. marki, wyprodukowanych po 01.03.2005 roku. Począwszy od wersji bazy danych oznaczonej symbolem 7.09.03 interpretacja daty produkcji jest poprawna. Najnowszą wersję bazy danych można pobrać ze    strony z aktualizacjami

 
20.08.2007

PIERWSZA KONFERENCJA
METODYCZNO-EKPOZYCYJNA

dla stacji kontroli pojazdów, firm transportowych, warsztatów, jednostek resortowych

Zapraszamy

 więcej...
16.07.2007

Nowość  ADR 2007 już w sprzedaży

zamów
16.07.2007

Prawo. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 123 poz. 845)

 więcej...
16.07.2007

Postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego
- Wyroby akcyzowe niezharmonizowane

 
16.07.2007

Prawo. Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. nr 121 poz. 839)

 więcej...
31.05.2007

Postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego
- Podatek od towarów i usług. Wyłączenie stosowania  obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

 
28.05.2007

Postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego
- kasy rejestrujące
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- koszty uzyskania przychodów
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- zryczałtowany podatek dochodowy
- podatek od towarów i usług
- opłata skarbowa
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- koszty uzyskania przychodów
- podatek od towarów i usług
- pojęcie kosztów uzyskania przychodów
- zwolnienia przedmiotowe

 
24.05.2007

Prawo. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 90 poz. 604)

 więcej...
23.05.2007

Postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego
- kasy rejestrujące
- odliczenie i zwrot podatku
- koszty uzyskania przychodów 

więcej... więcej... więcej...
21.05.2007

NOWOŚĆ !!!  Czytnik kodów kreskowych dwuwymiarowych wraz z oprogramowaniem

 więcej...
06.04.2007

Aktualizacje programów SKP PRO i AutoVin

 więcej...
06.04.2007

Pytania o odpowiedzi dotyczące bieżacej aktualizacji SKP PRO

 więcej...
04.04.2007

Informacja TDT -  terminy egzaminów kwalifikacyjnych

 więcej...
06.03.2007

Informacja TDT -  terminy egzaminów kwalifikacyjnych

 więcej...
06.03.2007

JUŻ W SPRZEDAŻY AUTODATA 2007:
1. Dane Diagnostyczne dla samochodów osobowych i dostawczych z silnikiem benzynowym z lat 1992-2007
2. Dane Diagnostyczne samochodów z silnikiem diesla 2007
3. Geometria kół samochodowych 2007
4. Paski zębate (rozrządu) tom 3

 więcej...
05.03.2007

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na zapytanie nr 801 w sprawie skutków obowiązywania art. 167 ustawy Kodeks pracy dotyczącego udzielania pracownikowi urlopu na żądanie 

 więcej...
05.03.2007

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na zapytanie nr 890 w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez małżonków właścicieli firm, będących jednocześnie pracownikami tych firm 

 więcej...
13.02.2007

Do pobrania w informacjach dla osób uprawnionych -  Wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki "SAM" z warunkami technicznymi

 
12.02.2007

Informacja TDT -  zmiany numerów telefonów

 więcej...

Archiwum    2007  2006  2005   2004  2003  2002