Archiwum aktualności 2003 r.
31.12.2003 Informacje o udostępnianiu danych z centralnej ewidencji pojazdów w 2004 r.  więcej...
23.12.2003 Aktualizacja oprogramowania  więcej...
01.12.2003 Jak wyznaczyć termin następnego badania - ciąg dalszy  więcej...
29.11.2003 Akredytacja jednostek certyfikujących  więcej...
26.11.2003 Prawo Budowlane w UE "Wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych"  więcej...
15.11.2003 Odpowiedź na interpelację nr 5213  więcej...
14.11.2003 Odpowiedź na interpelację nr 5231  więcej...
11.11.2003 Pismo do urzędów i stacji  więcej...
24.10.2003 Aktualizacja oprogramowania  więcej...
30.09.2003 Odpowiedź na interpelację nr 4724.....  więcej...
26.09.2003 W nawiązaniu do określenia "nieodpłatne świadczenie"...  więcej...
24.09.2003 Odpowiedź na interpelację nr 4678.....  więcej...
10.09.2003 W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.....  więcej...
08.09.2003 Materiał dotyczący oceny projektów......  więcej...
20.08.2003 Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacji.....  więcej...
10.08.2003 Informacja na temat wyznaczania terminu następnego badania technicznego....  więcej...
25.07.2003 Informacja o udzielaniu dotacji w ramach programu
"Dotacja Na Uzyskanie Certyfikatu"
 więcej...
03.07.2003 Odpowiedź na interpelację nr 3774  więcej...
03.07.2003 Odpowiedź na zapytanie nr 1758  więcej...
03.07.2003 Odpowiedź na zapytanie nr 1552  więcej...
01.07.2003 Nowa wersja programu fisVAkT  więcej...
17.06.2003 Odpowiedź na pisma wysłane do Związku Powiatów Polskich  więcej...
11.06.2003 Interpretacja do DZ. U. nr 208 poz. 1769 zmienia wcześniejsze rozporządzenie Dz. U. nr 81 poz. 919  więcej...
10.06.2003 W uzupełnieniu do wysłanej korespondencji z dnia 07.04.2003 r. uwagi zawarte w piśmie z dnia 20.02.2003 zostały.....  więcej...
03.06.2003 Informacje uzupełniające do pism z dnia 07.04.2003 r. i 15.05.2003 r.  więcej...
27.05.2003
Najnowsza wersja programu AutoVIN®
Nowa wersja programu FILMARTS. Poszerzona obsługa, poprawiona funkcjonalność, bardziej przyjazny interface to tylko niektóre z zalet nowego produktu.
więcej...
więcej...
23.05.2003 Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3215-w sprawie rozbieżności przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  więcej...
23.05.2003
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3044 w sprawie zastosowania art. 66 ust. 4 pkt 6 i art. 68 ust. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym
 więcej...
23.05.2003 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1152 w sprawie przeglądu samochodów ciężarowych w stacjach kontroli pojazdów  więcej...

15.05.2003

Certyfikacja. Zezwolenia. Akty normatywne w porównaniu z ustawą.

 więcej...
06.05.2003  Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r.-Tekst ujednolicony ustawy o badaniach i certyfikacji - po zmianie z 24 lipca 2002 roku.            więcej...
26.04.2003 

Nowości. Już w sprzedaży
Program dla warsztatów samochodowych i nie tylko... 
Program fisVakt (magazyn) 

 
więcej...
więcej...
25.04.2003  Aktualizacja oprogramowania. Informacja dla policji, przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, wydziałów komunikacji, rzeczoznawców, ubezpieczycieli, urzędów celnych, banków, biegłych sądowych, biur detektywistycznych itp.                                        więcej...

09.04.2003

Komentarz do rozporządzenia umieszczony na stronach Ministerstwa Infrastruktury,
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Informacja o zawartych zmianach w stosunku do wymagań dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432 z późn. zm.)
więcej...
07.04.2003 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1386 terminu utworzenia centralnej ewidencji pojazdów Informacja dotyczy tylko urzędów - organów rejestrujących. więcej...
07.04.2003

Odpowiedź ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej na interpelację w sprawie warunku posiadania znaku CE przez towary sprzedawane do krajów Unii Europejskiej.

więcej...
07.04.2003

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1009 w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie stacji diagnostycznych

więcej...
07.04.2003 Pismo do ZPP z dn. 20.02.2003 więcej...
07.04.2003 pismo do ZPP z dn. 03.04.2003  więcej...
07.04.2003 Ustawy ------w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.------o systemie oceny zgodności. akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw więcej...
 07.04.2003 Ustawa – Prawo o ruchu drogowym  (tekst jednolity). więcej...
 07.04.2003 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Rozdział IV- Prawo o działalności gospodarczej (tekst jednolity) więcej...
01.03.2003 Informacja o zmianach w programie SKP 2002 - ver. 2003.03.01. W aktach prawnych dodano wydane nowe Dzienniki Ustaw. Umieszczona została znowelizowana umowa europejska, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR 2001.W najnowszej wersji SKP 2002 wprowadzono kilka zmian i usprawnień:.......        więcej...
 

Archiwum: 2007  2006  2005 2004 2003 2002