WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI W AEROZOLU - pojemność 400 ml

Nieszkodliwy dla środowiska środek zgodny z normą DIN-DVGW. Preparat ten stosuje się przy wykrywaniu nieszczelności: rurociągów i węży, połączeń spawanych i lutowanych, urządzeń na gaz palny, urządzeń chłodniczych, układu hamulcowego, butli i pojemników z gazami technicznymi i medycznymi, śrubunków, zaworów itp. Wykrywacz nie tworzy niebezpiecznych związków z propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim oraz z CO2, N2O, azotem i fluorowodorem. Preparat jest niepalny, antykorozyjny, nie drażni skóry. Atest PZH.

Dz. U. nr 155 poz. 1232 załącznik nr 1 Dział V § 5. 1. Kontrola szczelności instalacji polega na pokryciu preparatem pieniącym (np. roztworem mydlanym) i użycie elektronicznego detektora gazu w miejscach połączeń przewodów i elementów instalacji, gniazd zaworów bezpieczeństwa i zaworów napełniania oraz elektrozaworów gazowych.

Uwaga! Cena za 1 szt. = 23,37 PLN brutto - przy zakupie poniżej 12 szt. doliczamy koszty dosyłki.

O prawie do cen decyduje data otrzymania zamówienia.

Wysyłki dokonujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej za pobraniem.

Kosztami pobrania i dosyłki obciążamy zamawiającego.

Wypełnij formularz lub wydrukuj i odeślij druk zamówienia pobierz