Rejestr badań technicznych pojazdów

 

Rejestr badań technicznych zgodny z zakresem danych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych
badaniach. Układ tabelaryczny zbieżny z programem SKP PRO.

 

 

Cena brutto 46,74 PLN + koszty dosyłki


Zamówienie można złożyć przez internet wypełniając  formularz

lub pobrać druk zamówienia *pdf i odesłać pocztą lub faksem