Seminarium szkoleniowe

W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli Stacji Kontroli Pojazdów spotkaniem, które odbyło się w dniu 25 kwietnia w Lublinie (uczestniczyło 170 osób) postanowiliśmy zorganizować w czerwcu 5 spotkań, podczas których omówimy istotne tematy związane z pracą diagnosty. Spotkania odbędą się w Rzeszowie, Krakowie, Warszawie, Łodzi oraz w Sosnowcu. więcej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie wspólnie z firmą SUNRISE PHU Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi serdecznie zaprasza do uczestnictwa w seminarium szkoleniowym, skierowanym do organów  nadzorujących SKP i rejestrujących pojazdy oraz Stacji Kontroli Pojazdów. Celem seminarium szkoleniowego jest wymiana doświadczeń, ujednolicenie poglądów, ustalenie aspektów prawnych i wyjaśnienie niejasności w interpretowaniu przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów. W pierwszym spotkaniu zorganizowanym w tym roku w Lublinie (25.04.2010 r.) uczestniczyło 170 osób. Przekazane informacje spotkały się z pozytywną oceną ze strony uczestników tego spotkania.

Podczas spotkania przedstawione będą prezentacje przygotowane w oparciu o niektóre, podane poniżej opinie prawne udostępnione dla współpracujących z nami Stacji Kontroli Pojazdów:

1)    Opinia prawna w sprawie prawidłowego określenia następnego terminu badania technicznego
w przypadku, gdy termin wyznaczony zgodnie z art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Czy pracownik organu rejestrującego
lub diagnosta winien zastosować wprost przepis art. 57 kpa?

2)    Opinia prawna dotycząca problemów pojawiających się w praktyce na gruncie zmian ustawy - Prawo
o ruchu drogowym dokonanych przez ustawodawcę w 2009 r. w szczególności przez ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.97.802) np.: jaki wyznaczyć termin następnego badania technicznego dla:
a) przyczepy rolniczej, jeśli brak jest definicji,
b) przyczepy lekkiej marki „SAM”.

Czy diagnosta może:
a)  na użytek wykonywanego przez siebie badania technicznego sporządzić opinię jako rzeczoznawca samochodowy,
b)  przeprowadzić okresowe badanie techniczne własnego pojazdu w stacji, w której jest zatrudniony?

3)    Opinia prawna dotycząca problemów związanych z pobieraniem opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdów np.: z adnotacją „VAT” w dowodzie rejestracyjnym. Czy jest to jednorazowe badanie techniczne?

4)    Opinia prawna związana z wykreślaniem punktu 1 i 2 na pierwszej stronie zaświadczenia w przypadku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego.


Opinie prawne zostały sporządzone przez kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie karnym dotyczącym ruchu drogowego.


Uczestnicy spotkania zostaną również zapoznani z następującymi tematami:

1)    Omówienie współpracy SITK RP z Krosna ze stacjami kontroli pojazdów w zakresie:

a)    świadczenia dodatkowych usług związanych z prawidłowym ich funkcjonowaniem w oparciu
o obowiązujące akty prawne,
b)    działalności lobbingowej i doradczej.

 

2)    Kompetencje oraz proces otrzymania tytułu Rzeczoznawcy:
a)    Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,
b)    Rzeczoznawca posiadający wpis na listę Ministra Infrastruktury.

3)    Zmiana rodzaju pojazdu ciężarowego kategorii:
a)    N1 na M1 osobowy,
b)    N2 na autobus kat M2 i M3.

4)    Program SKP PRO i czytnik kodów kreskowych dwuwymiarowych wraz z oprogramowaniem, w zakresie jego możliwości odczytania danych zawartych w dowodach rejestracyjnych.

5)    Omówienie najważniejszych problemów po zmianie przepisów w sprawie:
a)    określania terminu następnego badania technicznego, dla poszczególnych rodzajów pojazdów,
b)    zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (m. innymi zmiana atrybutów pojazdów: „TAXI”, nauki jazdy, pojazd zasilany gazem, pojazd uprzywilejowany itp.)
c)    wysokości opłat związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (m. innymi pojazd „TAXI”, pojazd nauki jazdy, pojazd uprzywilejowany itp.)

6)    Wyrok Sądu Administracyjnego dotyczącego osoby, która ukończyła szkolenie dla diagnostów przed 2004 rokiem starającej się o uprawnienia diagnosty. Czy jest konieczne ponowne szkolenie i zdawanie egzaminu?

7)    Reguły postępowania ewidencjonowania okresowego badania technicznego zakończonego wynikiem negatywnym.

8)     Omówienie procedury uruchomienia w Stacji Kontroli Pojazdów środowiska do  przekazywania danych o wykonanych badaniach technicznych pojazdów z SKP do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w trybie bezpośredniej teletransmisji. Każda osoba uczestnicząca w spotkaniu otrzyma wniosek o wygenerowanie certyfikatu dostępowego wraz ze wzorem jak należy wypełnić ten dokument.

Świadczone przez nas usługi prowadzone są w oparciu o zatwierdzony regulamin, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kancelarię Radców Prawnych. Stacje Kontroli Pojazdów, które z nami współpracują mają dostęp do wielu istotnych informacji związanych z działalnością SKP, o czym poinformujemy podczas spotkania.

Udział w seminarium szkoleniowym jest płatny i wynosi 100 zł. Opłata, w przypadku spotkania w Sosnowcu obejmuje również wstęp na Targi Motoryzacyjne AUTO MOTO SHOW 2010 dla jednej osoby oraz miejsce parkingowe dla pojazdu. Podczas Targów Motoryzacyjnych AUTO MOTO SHOW 2010 po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć między innymi Volvo S 60, Alfa Giulietta, VW Touareg (nowy model), VW R8 Roadster, Citroen DS 3, historia Skody w sporcie - Leszek Kuzaj i jego Skoda S-2000, nowa KIA Sportage, BMW ActiveHybrid X6, Toyota Auris Hybryda, VW Sirocco R cup.)

Prezentacje omawiane podczas spotkań wraz z opiniami prawnymi będą dostępne wyłącznie dla Stacji Kontroli Pojazdów, które podpisały umowę o współpracy.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie załączonej karty zgłoszeniowej w określonym terminie oraz dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177


HARMONOGRAM ZNAJDUJE SIĘ W KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ

(Rzeszów 12 czerwiec, Kraków 13 czerwiec, Warszawa 18 czerwiec, Łódź 19 czerwiec, Sosnowiec 27 czerwiec.)

Ilość miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

 

Materiały do pobrania:

1. Infomacja o seminarium i prezentowanych materiałach

PDF DOC

2. Karta zgłoszeniowa

 

PDF DOC