Seminarium

Seminarium diagnostów

W związku z prowadzoną działalnością związaną z prawidłowym funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów w oparciu o obowiązujące akty prawne uprzejmie informujemy, że w najbliższym okresie nastąpi wiele zmian związanych z wykonywaniem badań technicznych pojazdów. 


Nadzorowany od 1994 roku przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krośnie Klub Diagnosty serdecznie zaprasza przedstawicieli stacji kontroli pojazdów do uczestnictwa w cyklu seminariów szkoleniowych, na których omówione zostaną wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone przez ustawę "Prawo o ruchu drogowym" oraz rozporządzenia związane z pracą diagnosty samochodowego. Na podstawie znowelizowanej ustawy nastąpi wprowadzenie nowego podziału stacji kontroli pojazdów, z określeniem zakresu ich kompetencji oraz wprowadzone zostaną zmiany w zakresie rodzajów badań technicznych pojazdów. Ustawa umożliwia również prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez pozostałe jednostki - poza przedsiębiorcami oraz znosi problem zmian przekształceniowych.

Podczas seminariów omówione zostaną również zagadnienia związane z możliwością przystąpienia do Klubu Diagnosty. Poniżej przedstawiamy niektóre korzyści dla klubowiczów: 

1. Uczestnictwo w działalności zmierzającej do poprawy wykonywania usług przez stacje kontroli pojazdów. 
2. Zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
3. Wnioskowanie w zakresie doskonalenia przepisów zmierzających do prawidłowego funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. 
4. Nawiązanie współpracy pomiędzy zrzeszonymi stacjami kontroli pojazdów, a jednostkami administracji publicznej w zakresie obowiązującego systemu prawa. 
5. Praca dla dobra zrzeszonych członków, a w szczególności: 
a) umocnienie i utrwalenie poczucia więzi diagnostów, 
b) wypracowanie i kształtowanie etyki zawodowej diagnostów, 
c) pomoc w pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych diagnostów, 
d) zgłaszanie uwag do przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach związanych z pracą diagnosty. 
6. Udostępnianie projektów aktów prawnych, związanych z badaniami technicznymi pojazdów poprzez subskrypcję. 
7. Udostępnianie nowych tekstów aktów prawnych związanych z badaniami technicznymi pojazdów wraz z wyjaśnieniem zagadnień, które zostały zmienione poprzez subskrypcję. 
8. Doradztwo techniczne związane z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów poprzez forum dostępne dla członków klubu diagnosty. 
9. Pomoc w przygotowaniu do odbioru stacji kontroli pojazdów przez jednostki administracji publicznej poprzez forum dostępne dla członków klubu diagnosty. 
10. Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój stacji kontroli pojazdów poprzez forum dla członków klubu diagnosty. 
11. Organizowanie raz w roku bezpłatnych jednodniowych seminariów szkoleniowych dla członków klubu diagnosty. 
12. Dostęp do kodowanej strony www.klubdiagnosty.pl na której zamieszczane są ważne informacje związane ze stacjami kontroli pojazdów (strona dostępna od 1.01.2010). 
13. Możliwość dodatkowych przychodów dla przedstawicieli SKP, którzy mają możliwość prowadzenia szkoleń dla przyszłych diagnostów z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń. 
14. Możliwość dodatkowych przychodów dla przedstawicieli SKP, którzy mogą świadczyć usługi doradcze w zakresie odbioru stacji przez TDT. 


Cykl seminariów podsumowany zostanie podczas dwudniowego spotkania, które odbędzie się w Katowicach podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych AUTOSALON - AUTOSERWIS 2009. 
W przypadku nurtujących pytań związanych z problematyką badań technicznych pojazdów, prosimy o przesłanie pytań wraz z kartą zgłoszeniową. Odpowiedzi na pytania udzielą nasi specjaliści w trakcie spotkania. 


KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIAHarmonogram seminariów szkoleniowych: 

Data seminarium

Miejsce seminarium

Data zgłoszenia

Rozpoczęcie

Koszt

09.09.2009r

Lublin - Zajazd Gościnny; Konopnica 163 d
 

07.09.2009r

9:00

200zł

10.09.2009r

Łomża - Pensjonat Retro; ul. Nowogrodzka 157
 

08.09.2009r

9:00

200zł

11.09.2009r

Mory k. W-wy -Rest Hotel; ul. Poznańska 33
 

09.09.2009r

9:00

200zł

16.09.2009r

Toruń - Hotel Nad Rzeczką; ul. Nad Rzeczką 10/14
 

14.09.2009r

9:00

200zł

17.09.2009r

Środa Wlkp. - Hotel Almarco; ul. Niedziałkowskiego 17
 

15.09.2009r

9:00

200zł

18.09.2009r

Oleśnica k. Wrocławia -
Hotel Perła; ul. Sinapiusa 12
 

16.09.2009r

9:00

200zł

24-25.09.2009r

Łódź- Ośrodek Wypoczynkowo Hotelowy "Prząśniczka"
ul. Studencka 20/24 Łódź-Arturówek
 
 

22.09.2009r

1 dzień: 9:00
2 dzień 9:00

280zł

01.10.2009r

Ińsko k. Drawska Pomorskiego - Centrum Wesela Bankiety; ul. Orzechowa 1
 

29.09.2009r

9:00

200zł

02.10.2009r

Łęgowo Polska k. Gdańska -
Oberża Pod Lipami; ul. Tczewska 57
 

30.09.2009r

9:00

200zł

08.10.2009r

Zaczernie k. Rzeszowa -
Hotel Marand; Zaczernie 914
 

06.10.2009r

9:00

200zł

09-10.10.2009r

Katowice - Międzynarodowe
Targi Katowickie; Ul. Bytkowska 1 B
 

07.10.2009r

1 dzień: 12:00
2 dzień 9:00

280zł

 Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres naszej jednostki, wysłać faxem (013/ 43-230-12) lub e-mailem na adres biuro@klubdiagnosty.pl najpóźniej do dnia podanego w harmonogramie. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają stosowny certyfikat wraz z fakturą vat. Należność za uczestnictwo należy uregulować przelewem przed seminarium. 


Harmonogram seminariów szkoleniowychSeminarium dwudniowe w Łodzi oraz w Katowicach obejmuje omówienie błędów popełnianych przez diagnostów na bazie programu komputerowego, wykorzystywanego w procesie badań technicznych pojazdów - nie obejmuje jednak kosztów noclegu. 

Koszt uczestnictwa obejmuje materiały, serwis kawowy oraz lunch. Każde seminarium będzie trwało ok 7 godzin. 


ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA 
O UCZESTNICTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ