O szybszej budowie sieci WAN CEPiK

 

Informacja ze stron: http://www.mswia.gov.pl

 

INFORMATYZACJA DLA OBYWATELI

W MSWiA odbyła się konferencja poświęcona inicjatywom, których celem jest racjonalizacja procesu informatyzacji kraju. Współorganizatorami było także Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Zdaniem wicepremiera, szefa MSWiA Ludwika Dorna, dzięki podjętym działaniom została przełamana bariera „resortowości” – poszczególne resorty nie budują już swoich własnych systemów bez porozumienia z innymi ministerstwami, lecz w sposób skoordynowany. Wicepremier Dorn poinformował też, że podjęto decyzje o szybszej budowie sieci WAN CEPiK. Według szacunków poprzedniego Kierownictwa MSWiA, koszt budowy wynosił w okresie pierwszych 3 lat 172 mln złotych. Z uwagi na tak wysokie koszty i dublowanie już istniejących zasobów, obecne Kierownictwo MSWiA podjęło decyzję o wykorzystaniu istniejących zasobów sieciowych MSWiA, co pozwoli obniżyć koszty przedsięwzięcia w tym samym okresie do ok. 52 mln złotych. Skutkiem tej decyzji będzie ponadto skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia oraz obniżenie kosztów. Oszczędność wynikająca ze zmiany podejścia przez obecne Kierownictwo MSWiA wyniesie 120 mln złotych w ciągu pierwszych 3 lat budowy i eksploatacji WAN-CEPiK. W następnych latach oszczędności uzyskiwane, co roku będą wynosiły ok. 25 mln złotych. „To pokazuje, jak istotne rezerwy kryją się w procesie informatyzacji. Można robić szybciej, można robić taniej, można robić w sposób wygodniejszy dla pośrednich i końcowych użytkowników, jeżeli się chce i jeżeli odpowiednie zespoły ludzi usytuowane w różnych miejscach administracji publicznej zaczynają ze sobą wreszcie współpracować” – powiedział szef MSWiA. Wiceminister transportu i budownictwa Anna Streżyńska, odnosząc się do projektu integracji sieci teleinformatycznych, powiedziała, że głównym zadaniem powołanego międzyresortowego zespołu do spraw informatyzacji, będzie inwentaryzacja istniejących sieci oraz opracowanie sposobu integracji nowego systemu tak, aby na jego bazie mogły funkcjonować podsystemy dla potrzeb m.in. bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa, zarządzania kryzysami. (źródło: http://www.mswia.gov.pl)