Informacja dla SKP

 

źródło - www.cepik.gov.pl

Początek pilotażu.


Trwają prace wdrożeniowe przygotowujące Stacje Kontroli Pojazdów do przekazywania danych o badaniach technicznych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Do pilotażu zostało wytypowanych dziesięć stacji. Przewidujemy, że pozostałe stacje zaczną sukcesywnie przekazywać dane w późniejszym terminie uzgodnionymi z odpowiednimi podmiotami reprezentującymi środowisko SKP. Wszelkie potrzebne informacje dla SKP znajdą Państwo na stronach portalu, nie ma konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem centralnej ewidencji pojazdów. Informacje organizacyjne prosimy uzyskiwać od pracowników starostwa powiatu, na terenie którego znajduje się stacja. Potrzebne dokumenty, adresy, formularze, daty składania wniosków zostaną wkrótce umieszczone na portalu.