FisVakt

Program fisVAkT pozwala na obsługę w pełnym zakresie wszystkich czynności związanych z fakturowaniem, a w szczególności:
- prowadzenie magazynu towarów lub usług
- sporządzanie i drukowanie dokumentów związanych ze sprzedażą (faktur VAT, faktur ProForma i Rachunków)
- numerowanie automatyczne lub ręczne
- dowolny kształt numeru dokumentu
- imienne podpisywanie umów
- możliwość stosowania poprawek, zmian cen przed wydrukowaniem sformatowanego już dokumentu
- podgląd przed wydrukowaniem
- drukowanie papieru firmowego
- zabezpieczenie hasłem przed zaksięgowaniem dokumentu
- wystawianie duplikatów wszystkich wcześniej wystawionych dokumentów oraz zmianę ich zawartości
- praca z drukarkami fiskalnymi: POSNET THERMAL i POSNET 3001/301, ELZAB FP-600 i ELZAB OMEGA oraz NOVIMUS (d.OPTIMUS-IC) VIVO i VIVO II.
Program umożliwia umieszczenie na umowach własnego logo oraz rysunku tła (tzw. "znaku wodnego"). Dzięki tej opcji dokumenty wydrukowane na drukarkach laserowych lub atramentowych są estetyczne i niepowtarzalne. Licencja 5 lat.

 okno główne programu
obsługa drukarek fiskalnych
okno administracji programu
raport okresowy
zestawienie płatności
edycja magazynu
analiza sprzedaży
dodawanie kontrahenta
druk remanentu
druk cennika

przykładowy widok gotowej faktury

Wersja demo - 1,8 MB

Do poprawnego działania programu niezbędne jest zainstalowanie bibliotek BDE

BDE dla systemów 32-bitowych 4,78 MB

BDE dla systemów 64-bitowych 8,04 MB

 Cena netto 300 zł + 23%VAT (369 zł brutto)

O prawie do cen decyduje data otrzymania zamówienia.

Zamówienie można złożyć przez internet, wypełniając formularz lub pobrać druk zamówienia odesłać pocztą lub faksem.